Ακρόαση άρθρου......

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, θέτει από σήμερα 4.7.2024, ημέρα Πέμπτη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 18.7.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 πμ.

Σκοποί του σχεδίου νομοσχεδίου είναι:

Η ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μέσω της δημιουργίας και οργάνωσης ενός Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), που διαρθρώνεται σε Περιφερειακά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), τα οποία λειτουργούν στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.ΥΠε.) και διοικούνται από τον αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας Υποδιοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.),

Ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, κατά τρόπο ώστε τα άτομα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία να τοποθετούνται, για πρώτη φορά και κατά τρόπο εμβληματικό, στο επίκεντρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και να αντιμετωπίζονται, από την πρώτη στιγμή και καθ’ όλη την πορεία της θεραπείας τους χωρίς διακρίσεις, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες τους και με εφαρμογή όλων των σύγχρονων επιστημονικών μέσων, παραμένοντας εντεταγμένα στον κοινωνικό ιστό,

Η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών, η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξή τους, η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και η οργάνωση παρεμβάσεων στις περιπτώσεις ανθρωπογενών κρίσεων και φυσικών καταστροφών,

Η σύσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων» (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), ήτοι ενός δημοσίου φορέα ο οποίος αποτελεί τον κύριο εγκεκριμένο δημόσιο Οργανισμό Πρόληψης, Θεραπείας, Απεξάρτησης και Επανένταξης υπό την έννοια του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και, με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνονται:

α) η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ολιστική αντιμετώπιση των πάσης φύσεως εξαρτήσεων, εθισμών και εξαρτητικών συμπεριφορών, στην κατεύθυνση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αποκατάστασης αυτών, με σεβασμό στον θεραπευτικό πλουραλισμό και τις εξατομικευμένες ανάγκες των πολιτών

β) η διεύρυνση και επέκταση των δυνατοτήτων δωρεάν αποτοξίνωσης και απεθισμού σε όλη την επικράτεια, η διασφάλιση της πρόσβασης των εξαρτημένων ατόμων σε όλες τις επιλογές θεραπείας σε κάθε περιοχή της χώρας και η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής τους.

Εξειδικευμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας .
Διαχείριση Social Media, Διαφήμιση στη Google, Υποστήριξη Επαγγελματικής Ιστοσελίδας, Προβολή στο PSYCHOLOGY.GR, χτίσιμο διαδικτυακού brand...

Η ανάπτυξη και υποστήριξη, με ασφαλή τρόπο, ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης, σε πραγματικό χρόνο, της πληρότητας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και του παραγόμενου έργου τους, για την πλήρη και στοχευμένη κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων και τη διασφάλιση του θεραπευτικού συνεχούς των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, μέσω:

α) της δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος Επιδημιολογικής Παρακολούθησης και Θεραπευτικής Διαχείρισης (Π.Σ.Ε.Π.Θ.Δ.) ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας,

β) της σύστασης και λειτουργίας, εντός αυτού, του πρώτου Εθνικού Δικτύου Τηλεψυχιατρικής – Τηλεσυμβουλευτικής, για την παροχή ιατρικής, ψυχικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, μέσω ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών σε όλο τον πληθυσμού

γ) της δημιουργίας ενός Πληροφοριακού Συστήματος Προγραμμάτων του Ε.Ο.Π.Α.Ε., που λειτουργεί ως υπο-σύστημα του Π.Σ.Ε.Π.Θ.Δ., για τον συντονισμό και την αποτελεσματική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα όλων των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Α.Ε.

και

Στις Σκιές του έρωτα: τα μάτια που με κοίταξαν
Μια υπαρξιακή προσέγγιση για τις σχέσεις, τον έρωτα, την αγάπη, τον σεξουαλικό πόθο.
Συγγραφέας: Πέτρος Θεοδώρου, Εκδόσεις: PSYCHOLOGY.GR

Η ρύθμιση άλλων επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Ο Υπουργός Υγείας - Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Συντάκτης στην Πύλη Ψυχολογίας - Psychology.gr
Μετάφραση, απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr