Το Τμήμα Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει την πλήρωση θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα/ουσας του Τμήματος Ψυχολογίας.

Θέση Διδάσκοντα/Διδάσκουσας στο Τμήμα Ψυχολογίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην αριθμ. 110/04.10.2023 συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη το

  • «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και τις λοιπές διατάξεις»,
  • Την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό
    έτος 2023-2024»,
  • Την Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Καθορισμός Ακαδημαϊκών Κριτηρίων (προσόντα) για την
    επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων,
  • Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας (συνεδρία 110/04.10.2023) περί προκήρυξης θέσης εντεταλμένων διδασκόντων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου,
  • Την ανάγκη κάλυψης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκηρύσσει:

την πλήρωση θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, για την παροχή διδακτικού έργου στο πλαίσιο του ως κάτωθι
γνωστικού αντικειμένου και μαθημάτων του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

Κωδικός μαθήματος ΨΥΥ012: Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εξάμηνο 2ο Ώρες διδασκαλίας: 3
Κωδικός μαθήματος ΨΥΥ005: Πολιτική Ψυχολογία     : Εξάμηνο 6ο Ώρες διδασκαλίας: 3

Ακαδημαϊκά κριτήρια (απαραίτητα προσόντα)

1. Συνάφεια. Εξετάζεται η συνάφεια του συνολικού έργου των υποψηφίων με το υπό προκήρυξη αντικείμενο.

2. Σπουδές. Εξετάζεται η συνάφεια και η βαθμολογία του διδακτορικού διπλώματος των υποψηφίων με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο. Συνεξετάζονται και μοριοδοτούνται συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, μεταδιδακτορικές έρευνες, η ύπαρξη υποτροφιών.

3. Δημοσιεύσεις. Συνυπολογίζονται οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις συναφείς με την προκηρυχθείσα θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία/ μονογραφίες, κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους, επιμέλειες επιστημονικών τόμων, εργασίες σε πρακτικά αναγνωρισμένων διεθνών ή εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά συνέδρια.

4. Διδακτική εμπειρία. Εκτιμάται το διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά προτεραιότητα αυτοδύναμο, ή/και επικουρικό, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων και τη φύση των προς διδασκαλία μαθημάτων.

5. Ερευνητικό έργο. Εξετάζεται η πιστοποιημένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, ή συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια σε 4
αντικείμενα συναφή με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο, ή όπως αυτό τεκμαίρεται από τις δημοσιεύσεις του υποψηφίου.

6. Επαγγελματικό έργο. Ααμβάνεται υπόφη το αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο που αφορά το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.

7. Επιστημονική/ακαδημαϊκή αναγνώριση. Εκτιμάται η αναγνώριση του δημοσιευμένου έργου (συμπεριλαμβανομένων του αριθμού δημοσιεύσεων, ή-ίηόθχ, ετεροαναφορών κ.ά), βραβεύσεις, ευρεσιτεχνίες, μέλος συντακτικών επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών, κριτής αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών, μέλος επιστημονικών επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών συνεδρίων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, οι οποίοι/ες μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της Προκήρυξης στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, δηλ. έως και 04.12.2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας Τμήματος Ψυχολογίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: (1) Θέση Διδάσκοντα/Διδάσκουσας στο Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων