Διαχείριση αδελφικής αντιζηλίας και συγκρούσεων : Online Σεμινάριο του PSYCHOLOGY.GR, στις 29 Μαρτίου με εισηγητή τον Δημήτρη Τσουκάλη, ψυχολόγο με 14 έτη κλινική εμπειρία στην ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Το Τμήμα Ένταξης είναι δομή της  ειδικής  αγωγής για την παροχή αγωγής και εκπ/σης μαθητών με ειδικές εκπ/κές ανάγκες, στο γενικό σχολείο. Μαθητές με ειδικές εκπ/κές ανάγκες είναι τα άτομα που έχουν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία κ.α), έχουν  προβλήματα λόγου και ομιλίας, έχουν νοητική ανεπάρκεια, προβλήματα όρασης ή ακοής, έχουν κινητικά προβλήματα, ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ή παρουσιάζουν σύνθετες  γνωστικές, συναισθηματικές  και  κοινωνικές δυσκολίες.

Στους μαθητές που υποστηρίζονται από το Τ.Ε  παρέχεται εξατομικευμένη ή ομαδική  διδασκαλία σε μικρές ομάδες δύο ή τριών μαθητών, σε συγκεκριμένο χώρο του σχολείου και βάσει συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος,  που  εγκρίνεται  και  υπογράφεται από τον Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής αγωγής της περιφέρειας στην οποία ανήκει το σχολείο.

Οι μαθητές που φοιτούν στο Τ.Ε  έχουν διάγνωση από Ιατροπαιδαγωγικά  Κέντρα ή από ΚΕ.Δ.Δ.Υ (κέντρα διαφοροδιάγνωσης,  διάγνωσης, υποστήριξης), ή  έχουν  προταθεί  από  τον δάσκαλο  της  τάξης τους  λόγω  των  δυσκολιών  που  αντιμετωπίζουν. Για  να φοιτήσουν  όμως  στο συγκεκριμένο τμήμα, ανεξαρτήτως  διάγνωσης,  χρειάζεται  απαραίτητα  η  έγγραφη  συγκατάθεση  του  γονέα  τους.

Το Τ.Ε δεν παρέχει  ενισχυτική ή φροντιστηριακή  διδασκαλία.  Εκεί το μάθημα είναι προσαρμοσμένο στις  ανάγκες και τις  δυνατότητες του μαθητή  και μπορεί  να γίνει με εναλλακτικές μεθόδους που ξεφεύγουν από  το συνηθισμένο πλαίσιο της τάξης (παιχνίδια, παζλ, κατασκευές, ασκήσεις στον Η.Υ με τη μορφή  παιχνιδιού κ.α), που  βοηθούν τον μαθητή να αποκτήσει δεξιότητες  δίχως το άγχος της  ύλης ή του περιορισμένου  χρόνου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του και δίνοντάς του κίνητρο να συνεχίσει  την προσπάθεια της  βελτίωσης, πηγαίνοντας  ένα βήμα μπροστά από αυτό που ήταν ο ίδιος χθες.

Το Τ.Ε δεν λειτουργεί  σε βάρος άλλων μαθημάτων, ούτε οι μαθητές του απουσιάζουν από τάξη τους σε μαθήματα όπως  η γυμναστική, η μουσική, τα εικαστικά και η πληροφορική που  αποτελούν για  τα  παιδιά  ώρες  εκτόνωσης, παιχνιδιού, καλλιτεχνικής  έκφρασης  και δημιουργίας, συσφίγγουν τις  μεταξύ τους σχέσεις και ενισχύουν την αυτοεικόνα τους.

Καταλήγοντας θα ήθελα  να επισημάνω τον δισταγμό  και  την άρνηση  πολλών γονέων σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών  τους στο Τ.Ε  με  τον  φόβο του στιγματισμού από τα υπόλοιπα παιδιά. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση και από τον  δάσκαλο της τάξης, τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς.  Η σωστή ενημέρωση αποτελεί το πρώτο βήμα για την αποφυγή  προκαταλήψεων και ανακύκλωσης εσφαλμένων πληροφοριών.

Είναι προτιμότερο να αντιμετωπιστούν τα μαθησιακά ή όποια άλλα προβλήματα του παιδιού νωρίς, προτού προλάβουν να το  απογοητεύσουν και να το αποθαρρύνουν. Το σχολικό περιβάλλον και η διαδικασία της  μάθησης είναι σημαντικό να αποτελεί για  κάθε μαθητή πηγή χαράς και κίνητρο για δημιουργία, ειδικά στα πρώτα του βήματα που γίνονται στο Δημοτικό Σχολείο.

«Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε  πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να  μάθει. Maria Montessori - Ιταλίδα παιδαγωγός.»

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Μαριάνθη Πλειώνη
Δασκάλα Ειδικής Αγωγής