Μετά την επιτυχηµένη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΨ µε συναδέλφους εργαζόµενους και ιδιοκτήτες Κέντρων Ειδικής Αγωγής, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΨ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Ο ΣΕΨ έχει από το 2013, µε εισηγήσεις που έχει καταθέσει στις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες και τον ΕΟΠΥΥ, πλήρεις προτάσεις µεταρρύθµισης στον τοµέα του έργου και των αµοιβών Υπηρεσιών Ψυχολόγου.

 

 

2. Όταν αιφνιδιαστικά, εν µέσω αργιών και µε µηδενική προθεσµία, κλήθηκε ο ΣΕΨ να τοποθετηθεί επί του προπλάσµατος συµβάσεων της επιτροπής διαπραγµάτευσης του ΕΟΠΥΥ, έστειλε αυθηµερόν διορθώσεις για να απαλείψει τις απαράδεκτες υποβαθµίσεις του έργου, των πράξεων και των αµοιβών των Ψυχολόγων.

3. Οι διορθώσεις αυτές σε καµία περίπτωση δεν δηλώνουν ότι ο ΣΕΨ αποδέχεται τον όλο σχεδιασµό του ΕΟΠΥΥ και τα προπλάσµατα των συµβάσεων.

4. Ο ΣΕΨ, από την πρώτη συνάντηση των φορέων της Ειδικής Αγωγής στον ΕΟΠΥΥ, συντάχθηκε µε το αίτηµα όλων των υπόλοιπων κλάδων για παράταση της διαπραγµάτευσης, θεωρώντας την διαδικασία του ΕΟΠΥΥ πραξικοπηµατική, εκβιαστική και πρόχειρη.

5. Ο ΣΕΨ συµφώνησε σε όλα τα σηµεία του κοινού κειµένου διαµαρτυρίας των φορέων Ειδικής Αγωγής, το οποίο τελικά, µετά λύπης, δεν συνυπέγραψε, διότι δεν συµπεριελήφθησαν τα αιτήµατα του κλάδου των Ψυχολόγων για πράξεις και ίσες αµοιβές.

6. Εξυπακούεται ότι ο ΣΕΨ είναι καταφανώς αντίθετος στην υιοθέτηση clawback και rebate στον τοµέα της Ειδικής Αγωγής, τα οποία θα επιφέρουν σύγχυση και ταλαιπωρία στους πολίτες, καθώς και οικονοµική και επαγγελµατική εξαθλίωση των επαγγελµατιών.

7. Ο ΣΕΨ δεν προτίθεται να συναινέσει σε οποιαδήποτε µορφή συµβάσεων µε τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον δεν εξασφαλίζουν:

  • σαφή προσδιορισµό των πράξεων των Ψυχολόγων β) εξίσωση των αµοιβών των συνεδριών όλων των εµπλεκοµένων ειδικοτήτων
  • ίδιο αριθµό συνεδριών για όλες τις ειδικότητες
  • κατάργηση των προβλεπόµενων clawback και rebate
  • πρόβλεψη ρήτρας για την καθυστέρηση των αποζηµιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ
  • επαρκή χρόνο διαβούλευσης.


Ο ΣΕΨ, όπως επανειληµµένα έχει επιδείξει, προασπίζει πάντα την θεσµική αναβάθµιση του επαγγέλµατος και τα συµφέροντα των επαγγελµατιών Ψυχολόγων.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,

H Πρόεδρος
Βασιλική ∆. Μπουκουβάλα - Κλινικός Ψυχολόγος

Η Γεν. Γραµµατέας
Βασιλική ∆. Καραγιάννη -  Κλινικός Ψυχολόγος

Διαβάστε ακόμη στο E-Psychology για το θέμα της Ειδικής Αγωγής και τον ΕΟΠΥΥ: Διαμαρτύρεται έντονα ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων - Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ - Υποεπιτροπή Ειδικής Αγωγής 

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr