Η Πύλη Ψυχολογίας- Psychology.gr παραθέτει την αντίδραση του ΣΕΨ για την εξαίρεση των ψυχολόγων από την αποζημίωση των 800 ευρώ. Η συγκεκριμένη επιστολή συντάχθηκε στις 21-04-2020 προς τον Υπουργό Οικονομικών  κ. Χρήστο Σταϊκούρα με κοινοποίηση στον Υπουργό Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γ. Βρούτση και του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια και ζητήθηκε και εγγράφως η συμπερίληψη του ΚΑΔ Ψυχολόγων στους ΚΑΔ των κλάδων που λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ.

Αντίδραση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων για την εξαίρεση από την αποζημίωση

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων διαμαρτύρεται εντονότατα και θεωρεί εμπαιγμό την εξαίρεση των ελευθέρων επαγγελματιών Ψυχολόγων από τα ΦΕΚ για τους ΚΑΔ των κλάδων που λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ και την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Του Υπουργείου Εργασίας & κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ στις 20-3-20 ενημερώνεται από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για τους Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού στους οποίους θα καταβληθεί το ποσό των 800,00 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση για το διάστημα από 15/3/2020 έως 30/4/2020. Στους ΚΑΔ αυτούς περιλαμβάνεται και ο ΚΑΔ 869018 Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει και ο κλάδος των Ψυχολόγων.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ , με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και με κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας, κ.Βασίλη Κικίλια και στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Αθανάσιο Πετραλιά, ζήτησε και εγγράφως την συμπερίληψη του ΚΑΔ Ψυχολόγων 86901804 στους ΚΑΔ των κλάδων που λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ.

Κατόπιν αυτής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1043, Τεύχος Β, 26-3-2020, οι επαγγελματίες Ψυχολόγοι εντάχθηκαν στον ΚΑΔ 86.90 "Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας" ώστε να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ

Η εξαίρεση των ψυχολόγων από την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Με μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση την Μεγάλη Πέμπτη 15/4/20 διαπιστώσαμε ότι με νέο ΦΕΚ 1457, Τεύχος Β, 16-4-20 του Υπουργείου Οικονομικών ο ΚΑΔ των Ψυχολόγων εξαιρείται από την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 Ευρώ. Σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες ψυχολόγοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Στήριξης Επιστημόνων- Ελευθέρων Επαγγελματιών, πληττόμενων από τον Covid-19 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ θεωρεί ότι η ένταξη των Ψυχολόγων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αποτελεί εμπαιγμό και προσπάθεια χειραγώγησης των αναγκών των Ψυχολόγων, διότι εκτός όλων των άλλων μειονεκτημάτων, εππλέον δεν δικαιούνται του προνομίου της αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Ο κλάδος των Ψυχολόγων δεν έχει ανάγκη σεμιναρίων παρωδίας μέσω "τηλεκατάρτισης". Εχει ανάγκη σεβασμού του έργου του και ουσιαστικής οικονομικής στήριξης από την πολιτεία.

Aξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Για τους ανωτέρω λόγους, σας παρακαλούμε να εντάξετε πάλι τον ΚΑΔ των ψυχολόγων σε ΦΕΚ για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Χρύσα Πράντζαλου

e psy logo twitter2Τμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr
Επιμέλεια και συγγραφή άρθρων, μετάφραση & απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr