ΕΟΔΑΦ
(Εθνική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος)
Προς τους βουλευτές της επιτροπής επιμορφωτικών υποθέσεων της Βουλής
                                                                                            Αξιότιμοι κύριοι:
-Σαν συντάκτες της νομοθετικής πρότασης που μέρος της υιοθέτησε η Πολιτεία στον νόμο ειδικής Αγωγής (3699/08), καθώς και του σχετικού ψηφίσματος, που αναφέρονται στα πρακτικά της Βουλής.
-Σαν συντάκτες του μεγάλου ψηφίσματος των 8.162 υπογραφών – του μεγαλύτερου έντυπου διαβήματος του Αυτιστικού Φάσματος προς την Πολιτεία στα 30 χρόνια ύπαρξης φορέων αυτισμού στη χώρα μας, και
-Εκπροσωπώντας τις 100.000 των παιδιών και ατόμων του ΑΦ στην Ελλάδα:
Σας στέλνουμε συνημμένες τις απόψεις και προτάσεις μας για τις διατάξεις περί ειδικής Αγωγής (άρθρο 39) του νομοσχεδίου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» του οποίου η συζήτηση βρίσκεται εν εξελίξει από τις 13-12-2012, τις οποίες έχουμε ήδη προωθήσει και σε αρμόδιους εισηγητές των κομμάτων.
Παρακαλούμε για την προώθηση των θέσεών μας στην κοινοβουλευτική συζήτηση, όπου πρέπει να προβληθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι το Αυτιστικό Φάσμα και η Ομοσπονδία του, είναι για άλλη μία φορά η μόνη αναπηρία που αποκλείεται από τον κοινωνικό διάλογο που διεξάγει η Βουλή με τους κοινωνικούς φορείς.
Για την άρση αυτών των αποκλεισμών εναντίον των παιδιών μας, ζητάμε την συνδρομή όσων από εσάς τάσσονται πραγματικά εναντίον των διακρίσεων και της διαφθοράς, θέτοντας στη διάθεσή σας τα ακόλουθα επιχειρήματα:

--------------------------------------------------------------------------------------------

-Το Αυτιστικό Φάσμα, υπερβαίνοντας τις 100.000 οικογένειες, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες  (ίσως την μεγαλύτερη) αναπηρίας στη χώρα. Κατά συνέπεια και έναν από τους κυριώτερους αποδέκτες των μέτρων του νομοσχεδίου για την ειδική αγωγή.
-Η Ομοσπονδία μας και το ΑΦ, ΔΕΝ εκπροσωπείται στις ΕΣΑΜΕΑ – ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ που εκλήθησαν στο διάλογο, ούτε εκφράζεται από αυτές, ούτε από τους παράγοντες των φορέων αυτών, που συνήθως αποτελούν ταυτόχρονα και κομματικά ή συνδικαλιστικά στελέχη των κομμάτων εξουσίας. Επομένως, το ΑΦ δεν εκπροσωπείται καθόλου στο διάλογο αυτό, ενώ οι άλλες κατηγορίες, εκπροσωπούνται από 2 φορές (μία μέσω ΕΣΑΜΕΑ και μία μέσω ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ).
-Η ανάγκη ιδιαίτερης εκπροσώπησης του ΑΦ, είναι πολύ μεγαλύτερη αφού :
α)είναι από τις ελάχιστες αναπηρίες που δεν έχει τη δυνατότητα αυτοεκπροσώπησης – και κυρίως,
β)επειδή είναι μία αναπηρία, που από τη φύση της πάθησης, ΔΕΝ μπορεί να καλυφθεί από τις άλλες, επειδή πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό: Πρόκειται για έναν διαφορετικό εγκέφαλο, που λειτουργεί διαφορετικά και μαθαίνει διαφορετικά: Δεν πρόκειται για ένα απλό πρόβλημα μηχανικής στη διαβίβαση της υπάρχουσας γνώσης και δομής, δηλ. για απλή μετάφραση μέσω της νοηματικής ή του brail. Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο: Για έναν εγκέφαλο που θέλει διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους, διαφορετική δομή της εκπαιδευτικής ύλης, διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, διαφορετικό τρόπο διατύπωσης, διαφορετικά βιβλία κλπ. Επομένως, έχει άμεση ανάγκη αυτόνομης εκπροσώπησης και εξυπακούεται ότι οι συνέπειες του αποκλεισμού του από τον κοινωνικό διάλογο, είναι μη αναπληρούμενες και πολύ δυσμενέστερες.
-Ενώ κλήθηκαν οι επαγγελματίες της Εκπαίδευσης (και καλώς εκλήθησαν) για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, ΔΕΝ καλούνται οι γονείς του μεγάλου όγκου των παιδιών, που τα αφορά άμεσα, και που είναι οι ίδιοι οι αποδέκτες που υφίστανται τις επιπτώσεις του νόμου που θα προκύψει!!!  Καλούνται δηλ. να εκπροσωπηθούν τα  επαγγελματικά συμφέροντα, αλλά όχι οι υφιστάμενοι τα αποτελέσματα - αυτοί που εκπροσωπούν τα Δικαιώματα των παιδιών, τα οποία εξαρτώνται από τη νομοθετική απόφαση!!!  Δηλαδή, τα επαγγελματικά συμφέροντα, τίθενται υπεράνω των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων!!!...
Θεωρούμε άκρως αναχρονιστική και σκοταδιστική αυτή την αντίληψη, και πιστεύουμε ότι πρέπει η Πολιτεία και οι εκπρόσωποι της, να αποσαφηνίσουν τη θέση τους: Επιδιώκουν Ειδική αγωγή για τους επαγγελματίες και για τα συντεχνιακά/συνδικαλιστικά  συμφέροντα,  ή   για  τα  παιδιά;;;
Πιστεύουμε ότι ο γνώμονας και πρώτιστος παράγοντας είναι τα παιδιά και τα Δικαιώματά τους και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς. Πράγμα που δεν τηρείται, όταν καλούνται οι επαγγελματίες και αποκλείονται ολόκληρες κατηγορίες παιδιών – και μάλιστα οι πολυαριθμότερες.
 
-Αξιότιμοι κύριοι: Τα παιδιά με αναπηρίες του Αυτιστικού Φάσματος, είναι και πάλι η μοναδική κατηγορία που η Ομοσπονδία τους αποκλείστηκε για άλλη μία φορά από τον κοινωνικό διάλογο της Βουλής – θεσμικού εκπροσώπου ολόκληρης της κοινωνίας.
Είναι προφανές, ότι ο αποκλεισμός αυτός που παραβιάζει το Σύνταγμα, έρχεται και σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες παρατηρήσεις του ΟΗΕ για τη χώρα μας, τις οποίες και επιβεβαιώνει έμπρακτα.
Και είναι επίσης  προφανές, ότι ο αποκλεισμός μας ΔΕΝ είναι άσχετος με το γεγονός ότι η Ομοσπονδία μας δημιουργήθηκε αποκλειστικά από γονείς,  χωρίς κομματικές κηδεμονίες και κομματικά στελέχη των κομμάτων εξουσίας (ή μη).
Το φαινόμενο αυτό, επιδεινώνει τις διακρίσεις και αποκλεισμούς που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους εναντίον του ΑΦ, ως νεώτερης αναπηρίας την οποία κρατά εκτός κοινωνικής εκπροσώπησης,  Δικαιωμάτων και συναρτώμενων παροχών, προκειμένου να περισσεύουν προνόμια και χρήμα για τους «ημέτερους» και τη διαφθορά.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, κάνουμε επίκληση σε όσους από εσάς, ως βουλευτές, τάσσεσθε πραγματικά υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εναντίον των διακρίσεων, των αποκλεισμών και της διαφθοράς,
α)να προωθήσετε τις θέσεις μας εντός της νομοθετικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας, με ιδιαίτερη βαρύτητα, επειδή αποκλειστήκαμε πλήρως από τον κοινωνικό διάλογο και δεν ακούστηκαν οι απόψεις και τα αιτήματά μας και
β)να μεριμνήσετε ώστε στο μέλλον να ενημερωνόμαστε και να καλούμαστε στον κοινωνικό διάλογο για τα θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τα παιδιά και άτομα με αναπηρίες του ΑΦ.
γ)να εκφράσετε την αντίθεσή σας με τον συστηματικό αποκλεισμό μας που δυστυχώς, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά την υπεύθυνη, επώνυμη και ενυπόγραφη  διαπίστωση / καταγγελία του ψηφίσματος των 8.162 γονιών και ειδικών, ότι τα παιδιά με αναπηρίες του  ΑΦ, αποτελούν ευαίσθητη ομάδα που στη χώρα μας τελεί υπό διωγμό….

--------------------------------------------------------------------------------------------

Συνημμένα:
1)Οι θέσεις μας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με ανάλυση και κριτική των διατάξεων του και υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων, όπως τις επεξεργάστηκε ο ένας εκ των συλλόγων μας στον οποίο αναθέσαμε την εκπόνηση της εργασίας. Σε ανοιχτό WORD για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τμήματα για την επεξεργασία επερωτήσεων και προτάσεων.
1α)Το ίδιο, σε PDF, με τον Αρ. πρωτοκόλλου από το γραφείο του υπουργού παιδείας, που είναι εν γνώσει και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια.
2)Το υπόμνημα μας που καταδεικνύει την πλήρη ταύτιση της έκθεσης του ΟΗΕ με τις εδώ και 4 χρόνια διαπιστώσεις, θέσεις και απόψεις μας επί του θέματος και την κάθετη διαφωνία του διεθνούς οργανισμού με φαινόμενα όπως ο νέος αποκλεισμός μας από τον κοινωνικό διάλογο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, υποκαθιστώμενοι από παράγοντες που εκφράζουν συνήθως προσωπικά, συντεχνιακά, κομματικά και άλλα συμφέροντα, αλλά όχι τις απόψεις και τα Δικαιώματα των 100.000 οικογενειών του ΑΦ και των 8.162 γονιών και ειδικών που υπογράφουν επώνυμα και υπεύθυνα το σχετικό ψήφισμα προς την Πολιτεία.
3) Η πρόσφατη έκθεση ΟΗΕ για τη χώρα μας σχετικά με το θέμα.
Ο Πρόεδρος ΕΟΔΑΦ
Η Γραμματέας

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr