Tα πάντα στο Σύμπαν κινούνται σε έναν αέναο κοσμικό χορό. Οι γαλαξίες, οι πλανήτες, ο ήχος, το φως. Η Γη μας, μέρος αυτού του Όλου, κινείται κι αυτή γύρω από τον άξονα της και γύρω από τον Ήλιο. Οτιδήποτε υπάρχει πάνω στον πλανήτη μας κινείται κι αυτό. Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί κι αυτό ένα ολόκληρο Σύμπαν, όπου όλα κινούνται. Το αίμα, οι μυς, τα ζωτικά όργανα.

Όλες οι βιολογικές λειτουργίες (λειτουργίες εγκεφάλου, κίνηση μυών, κλπ), οι νοητικές λειτουργίες (αντίληψη, μνήμη, κλπ), καθώς και τα συναισθήματα, που επηρεάζουν και καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ΚΙΝΗΣΗ. Κινούμαι σημαίνει ΖΩ. Αλλάζοντας λοιπόν τον τρόπο που κινούμαστε, αλλάζουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε. Αλλάζουμε τον τρόπο που ζούμε.

Η ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η Χοροθεραπεία είναι μια θεραπευτική μέθοδος, που έχει ως επίκεντρο το άτομο και που χρησιμοποιεί το σώμα και την κίνηση του ως οδηγούς για την αυτογνωσία και την αλλαγή. Η Χοροθεραπεία αποτελεί μια ολιστική θεραπεία, όπου το μυαλό και το σώμα προσεγγίζονται ως μια ενότητα. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι παρεμβαίνοντας με την κίνηση στο σωματικό- βιολογικό επίπεδο παρεμβαίνουμε σε όλα τα επίπεδα της ζωής του ανθρώπου, το πνευματικό, το γνωσιακό- νοητικό, το συναισθηματικό, καθώς και στην συμπεριφορά του. Έτσι, με την Χοροθεραπεία, η κίνηση και ο χορός γίνονται τα εργαλεία για μια ουσιαστική αλλαγή στην ζωή μας.

ΩΦΕΛΗ ΤΗΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι καθημερινές μας δραστηριότητες δημιουργούν μέρος του «χάρτη» του σώματός μας. Στην καθημερινότητα μας χρησιμοποιούμε όλοι ένα πολύ συγκεκριμένο κινησιολογικό «λεξιλόγιο» (κινήσεις, στάσεις, χειρονομίες), το οποίο είναι, σε άλλους λιγότερο και σε άλλους περισσότερο, περιορισμένο. Διευρύνοντας συνειδητά, μέσα από την Χοροθεραπεία, το κινησιολογικό μας «λεξιλόγιο», διευρύνουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή, τον τρόπο δράσης μας. Ξαναμαθαίνουμε την γλώσσα του σώματος.

Οι εμπειρίες μας στη ζωή, τα βιώματα μας, τα «τραύματα» μας, όλα είναι εγκατεστημένα στο σώμα μας. Οι μνήμες από την εμβρυακή μας ζωή και την προ- λεκτική περίοδο της ζωής μας, όλα υπάρχουν εκεί. Με την κίνηση και τον χορό ανακινείται, «ξυπνάει» ένα μεγάλο μέρος του «υλικού» αυτού. Καθώς συμβαίνει αυτό απελευθερώνονται οι εντάσεις που ήταν εκεί εγκλωβισμένες για χρόνια και περιόριζαν την ελεύθερη έκφραση του εαυτού. Στόχος της Χοροθεραπείας, λοιπόν, είναι ένα «υγιές» σώμα, χωρίς εντάσεις ικανό να εκφράζει ελεύθερα τον αληθινό εαυτό. Μέσα από την Χοροθεραπεία, μαθαίνουμε ξανά να ακούμε το σώμα μας και τις ανάγκες του. Μαθαίνουμε να το φροντίζουμε. Χαρίζουμε στον εαυτό μας Υγεία και Ευεξία σε όλα τα επίπεδα.

Βασική έννοια και αντικείμενο δουλειάς στην Χοροθεραπεία αποτελεί η «εικόνα σώματος», δηλαδή το πώς νομίζουμε ότι είναι το σώμα μας ή πως θα θέλαμε να είναι. Η εικόνα αυτή που έχουμε για το σώμα μας επηρεάζει τον τρόπο που κινούμαστε και κατ’ επέκταση, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Αλλάζοντας λοιπόν αυτήν την εικόνα αλλάζουμε όλο τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας, καθώς και τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους. Μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους, όπως ακριβώς είναι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Υπάρχουν τρεις τεχνικές Χοροθεραπείας: η Χοροκινητική Θεραπεία, η Πρωτόγονη Έκφραση και η Αυθεντική Κίνηση. Η κάθε μια από αυτές δημιουργήθηκε σε άλλο πολιτισμικό πλαίσιο και στηρίζεται σε άλλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Επιπλέον, έχουν διαφορετικούς στόχους και απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές και πληθυσμιακές ομάδες. Τέλος, σε κάθε μια από τις παραπάνω τεχνικές Χοροθεραπείας ο ρόλος του θεραπευτή είναι διαφορετικός.

Η Χοροκινητική Θεραπεία (Dance Movement Therapy) στηρίζεται στο σύγχρονο χορό και τον αυτοσχεδιασμό. Η Πρωτόγονη Έκφραση (Expression Primitive) είναι ένας δυναμικός χορός που συνδυάζει το χορό , τον ρυθμό των τυμπάνων και το τραγούδι (φωνή, φωνήματα). Τέλος, η Αυθεντική Κίνηση (Authentic Movement) στηρίζεται στην ελεύθερη κινητική έκφραση και αποτελεί «κίνηση σε βάθος».

 

Η ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΜΙΑ «ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»
Η Χοροθεραπεία σαν μέθοδος θεραπείας έχει πολύ μεγάλη ελευθερία και ευελιξία στην εφαρμογή της. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την σύνθεση στοιχείων από όλες τις τεχνικές Χοροθεραπείας, αλλά και από τις άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Για το λόγο αυτό, η γνώση και η κατανόηση των διαφόρων θεωρητικών μοντέλων Χοροθεραπείας και Ψυχοθεραπείας, καθώς και η ικανότητα της «σύνθεσης» αυτών είναι απαραίτητες. Με τον τρόπο αυτό η Χοροθεραπεία μετατρέπεται σε μια πολύ δημιουργική διαδικασία, που συνεχώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται ανάλογα με το άτομο ή την ομάδα, τα οποία καλείται να «υπηρετήσει» και να «διευκολύνει».

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

 • Σε ανθρώπους που αγαπούν τον χορό και θέλουν να χρησιμοποιήσουν το σώμα και την κίνηση ως μέσο αυτό- εξερεύνησης και αυτό-ανάπτυξης, καθώς και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

 • Σε άτομα με δυσκολίες επικοινωνίας με τους άλλους και προβλήματα σχέσεων.

 • Σε άτομα με δυσκολία στην έκφραση των συναισθημάτων και των αναγκών.

 • Σε ανθρώπους που έχουν περάσει τραυματικές εμπειρίες ή άγχος.

 • Σε άτομα με κρίσεις πανικού, εναλλαγές διάθεσης ή που αισθάνονται κατάθλιψη.

 • Σε άτομα με πολύ άγχος και ένταση στο σώμα τους.

 • Σε άτομα με σωματικούς πόνους, χωρίς παθολογικά αίτια ή που αναρρώνουν από ασθένεια.

 • Σε ανθρώπους που δεν τους αρέσει το σώμα τους.

 • Σε άτομα με προβλήματα βάρους και διαταραχές τροφής.

 • Σε ανθρώπους, που έχοντας δουλέψει ψυχοθεραπευτικά με άλλες μεθόδους ψυχοθεραπείας, θέλουν να «προσεγγίσουν» τον εαυτό τους με έναν «καινούριο», σε αυτούς, τρόπο.

Η χοροθεραπεία εφαρμόζεται ατομικά ή ομαδικά, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του ατόμου, που καλείται να «διευκολύνει».

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Σταύρου Κωνσταντία
Χοροθεραπεύτρια - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Μέλος της ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδος, Συνεργάτιδα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ε- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.