Έρευνα που αφορά τις ψυχολογικές συνέπειες της ανεργίας στους νέους ενήλικες στην Αθήνα, της Λυδίας Ξουράφη - μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Λουντ στο πρόγραμμα Ψυχολογίας και Έρευνας.

Τα τελευταία χρόνια η ανεργία αποτελεί ένα εντονότερο- σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες- κοινωνικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Κρίνοντας από την βιωματική μας εμπειρία αντιλαμβανόμαστε πως οι νέοι άνθρωποι στην χώρα μας, ιδίως εκείνοι που δεν έχουν κάποια οικονομική υποστήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον αναγκάζονται να δουλεύουν είτε σε συνθήκες υποαπασχόλησης ή ακόμα και πλήρους απασχόλησης με πολύ χαμηλούς μισθούς προσπαθώντας να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση δίνει στους νέους μόνο αυτές τις επιλογές. Ακόμα όμως και οι κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες σε σχέση με τον πληθυσμό, οδηγώντας διαρκώς σε αύξηση των ποσοστών ανεργίας.

Όσο συνηθισμένο όμως και αν έιναι το φαινόμενο της ανεργίας, δεν παύει να προκαλεί πολλά και διαφορετικά «συμπτώματα» στις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν. Τα «συμπτώματα» ή οι επιπτώσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, τις ανάγκες, το κοινωνικό status, την προηγούμενη εργασιακή κατάσταση, τα υποστηρικτικά δίκτυα και πολλά άλλα.

Η παρούσα έρευνα έχει ώς στόχο να διερευνήσει τις ψυχολογικές συνέπειες που μπορεί να έχει η συνθήκη της ανεργίας σε ένα άτομο καθώς και το πώς διαφοροποιούνται οι συνέπειες αυτές σε σχέση με άλλα κοινωνικά και δημογραφικά στοιχέια.

Το πρώτο στάδιο της έρευνας αποτελείται από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που εξετάζει την συνθήκη της ανεργίας σε σχέση με την ψυχική υγεία. Το δεύτερο βασίζεται σε συνεντεύξεις ανθρώπων που έιναι άνεργοι και στην εξιστόρηση προσωπικών αφηγήσεων και εμπειριών σε σχέση με τον τρόπο που βιώνουν την κατάσταση της ανεργίας.

Αν λοιπόν ανήκετε στην ομάδα ανέργων ηλικίας 23 έως 35 χρόνων και θα θέλατε να συνεργαστείτε μαζί μας για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας, μπορείτε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο.

Απώτερος στόχος αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι να δημοσιευτούν τα συμπεράσματα της, καθώς σαν ερευνήτρια πιστεύω πως το ζήτημα της ανεργίας στην Ελλάδα αλλά και οι ψυχολογικές συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, έχουν ιδιαίτερη σημασία και αξίζουν την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας.

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα, παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο

Λυδία Ξουράφη Ερευνήτρια-Μεταπτυχιακή φοιτήτρια,

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Έλια Ψούνη Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Lund, Σουηδία

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr