Η έρευνα αποτελεί μείζονος σημασίας δραστηριότητα για την προαγωγή της γνώσης. Παράλληλα, είναι κι ένα κομμάτι στο οποίο πολλοί φοιτητές και πολλές φοιτήτριες καλούμαστε να εκπαιδευτούμε κατά τη διάρκεια των σπουδών μας.

Διαπροσωπικές σχέσεις

Ως σπουδαστές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια της Πτυχιακής Εργασίας μας, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε μία νέα μελέτη που διεξάγουμε και να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε αυτή.

Η έρευνα τοποθετείται στο πεδίο των Διαπροσωπικών Σχέσεων. Έχει δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο με ενότητες ερωτημάτων στα οποία μπορείτε να επιλέξετε τις απαντήσεις που θεωρείτε πως σας αντιπροσωπεύουν περισσότερο. Εντός του ερωτηματολογίου υπάρχουν βοηθητικές οδηγίες για το πώς να απαντήσετε.

Όμως, αν έχετε απορίες για το πώς να απαντήσετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στις ερευνήτριες, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου, καθώς διαβάζετε το αρχικό σημείωμα.

Να επισημάνουμε πως η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και, βεβαίως, ανώνυμη. Οι απαντήσεις σας θα αναλυθούν ως σύνολο και δεν ενδιαφέρει τις ερευνήτριες να γνωρίζουν ποιος απαντά σε κάθε πρόταση ή ερώτηση. Επίσης, οι απαντήσεις θα σας πάρουν μερικό χρόνο και πιστεύουμε πως δε θα σας κουράσουν.

Οφέλη από μία έρευνα σαν αυτή προκύπτουν μόνο όταν οι απαντήσεις είναι ειλικρινείς και αυθόρμητες. Γι' αυτό, σας ζητάμε να απαντάτε χωρίς ενδοιασμούς, δείχνοντας με κάθε απάντηση τι εσείς προσωπικά και πραγματικά κάνετε, πιστεύετε ή νιώθετε.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έρευνα έχουν μόνο οι άνδρες.

Ο λόγος που εξηγεί τον περιορισμό αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με το αντικείμενο της μελέτης. Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε ζητήματα που αφορούν τους άνδρες. Όπως είναι διαμορφωμένες οι ερωτήσεις, ένα άτομο άλλου φύλου πιθανότατα να αισθάνεται πως δεν μπορεί να αποκριθεί σε αρκετές εξ αυτών.

Ωστόσο, όσοι από εσάς δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα αλλά θέλετε με κάποιον τρόπο να συμβάλετε, μπορείτε να την προωθήσετε σε άνδρες του οικείου σας περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, να τονίσουμε ότι το ερωτηματολόγιο που σας δίνεται, καθώς και το σύνολο της έρευνας, εποπτεύονται εξ ολοκλήρου από επόπτη καθηγητή, μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Ψυχολογίας. Περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας είτε με τις ερευνήτριες είτε με τους επόπτες, μπορείτε να βρείτε στην πρώτη σελίδα του συνδέσμου που παρατίθεται παρακάτω. Ο σύνδεσμος αυτός είναι επί της ουσίας το ερωτηματολόγιό μας.

Είναι σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί όποιος το επιθυμεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή του.

Μάλιστα, εάν επιλέξετε να κοινοποιήσετε το ερωτηματολόγιο σε άλλα άτομα, χρειάζεται είτε να τους στείλετε με αντιγραφή-επικόλληση το σύνδεσμο που ακολουθεί είτε να τους προωθήσετε την ιστοσελίδα με την παρούσα δημοσίευση του περιοδικού.

Ο σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο είναι ο εξής: Έρευνα για τις στενές σχέσεις (η έρευνα έχει λήξει/ολοκληρωθεί)

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. Χωρίς τη βοήθειά σας θα ήταν αδύνατη η προσπάθειά μας να κατανοήσουμε πολύπλοκα φαινόμενα, όπως είναι οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις.

Εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας,
Ιωάννα Φωτοπούλου,
τελειόφοιτη φοιτήτρια Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr