Η παρούσα μελέτη διεξάγεται στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται με τους φροντιστές ατόμων που έχουν βιώσει τραυματικά γεγονότα. Τονίζεται πως δεν υπάρχει αντικειμενικά ορθή ή λανθασμένη απάντηση καθώς καλείστε να απαντήσετε σύμφωνα με τις προσωπικές σας πεποιθήσεις.

Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς με δεδομένη την εμπιστευτικότητα και ανωνυμία τους. .

Για να συμμετέχετε στην έρευνα ακολουθήστε το σύνδεσμο: Στρεσογόνα γεγονότα ζωής, δευτερογενές τραύμα....

Η Πύλη Ψυχολογίας - Psychology.gr, έχει ένα σταθερό ενδιαφέρον να υποστηρίζει τις έρευνες φοιτητών ψυχολογίας και ειδικών ψυχικής υγείας. Στείλτε πληροφορίες για την έρευνα που διοργανώνετε, στο mail μας προκειμένου να προχωρήσουμε σε δημοσίευση στην Πύλη μας.

Το κείμενο σας πρέπει να είναι σαφές και περιεκτικό, να περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 λέξεις και να εξηγεί ποιος διοργανώνει την έρευνα, ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν. Είναι αυτονόητο πως κείμενα που περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο, δεν θα δημοσιεύονται.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Συντάκτης στην Πύλη Ψυχολογίας - Psychology.gr
Μετάφραση, απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr