Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα με θέμα: Η αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της ενσυναίσθησης στις πολιτικές των μονάδων υγείας και ο αντίκτυπός της στην ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας. 

Αγαπητέ-ή,

Ονομάζομαι Αλέξανδρος Γκαλτέμης και αυτή την χρονική περίοδο ολοκληρώνω τις Μεταπτυχιακές Σπουδές μου πάνω στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, διεξάγω έρευνα η οποία εστιάζει στην αξιολόγηση, από τους λήπτες υπηρεσιών υγείας, της ενσυναίσθησης στις μονάδες υγείας, καθώς και τον τελικό αντίκτυπο αυτής στην ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό: καλείστε να συμμετάσχετε με οδηγό την πιο πρόσφατη εμπειρία σας σε κάποιο νοσοκομείο, ιατρικό κέντρο, θεραπευτήριο, διαγνωστικό κέντρο, ιδιωτικό γραφείο ιατρού ή άλλη μονάδα υγείας.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και εθελοντική ενώ τα όποια δημογραφικά στοιχεία ζητούνται αποσκοπούν αυστηρά και μόνο στη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά από τον χρόνο σας.

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τον χρόνο σας και τη συμβολή σας στην ολοκλήρωση της έρευνάς μου.

Για συμμετοχή στην έρευνα, μεταβείτε στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΡΕΥΝΑ - ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Το PSYCHOLOGY.GR και οι προσκλήσεις συμμετοχής σε έρευνες Ψυχολογίας 

Το Psychology.gr, η πύλη της ψυχολογίας στο ελληνικό διαδίκτυο, έχει ένα σταθερό ενδιαφέρον να υποστηρίζει τις έρευνες φοιτητών ψυχολογίας και ειδικών ψυχικής υγείας.

Στείλτε πληροφορίες για την έρευνα που διοργανώνετε, στο info @psychology.gr προκειμένου να προχωρήσουμε σε δημοσίευση στo PSYCHOLOGY.GR

Το κείμενό σας πρέπει να είναι σαφές και περιεκτικό, να περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 λέξεις και να εξηγεί ποιος διοργανώνει την έρευνα, ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Ελένη Μισιρλή

misirli eleniΦοιτήτρια Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο ΑΠΘ.
Μέλος της ομάδας συγγραφής - επιμέλειας άρθρων του PSYCHOLOGY.GR