• Εμπνευσμένοι από τα trends του twitter, δημιουργήσαμε μία νέα ενότητα στο psychology.gr με τίτλο "Psychology Trends". Η συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο τις ψυχολογικές έννοιες που είναι "trending" αυτή τη στιγμή.

  • Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η τοξικότητα στο εργασιακό περιβάλλον δεν είναι καινούριο νέο. Μάλιστα, με την ανάγκη όλο και περισσότερων να τοποθετούν την ισορροπία, τις προσωπικές αξίες, την ικανοποίηση και την ψυχική υγεία πάνω και από το μηνιαίο εισόδημά τους, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει ότι και η ανέχεια απέναντι σε αυτού του είδους το περιβάλλον, μειώνεται ολοένα και περισσότερο.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ