• Ο Δήμος Λεβαδέων επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης του Στεγαστικού Προγράμματος ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες Διεθνή Προστασία» που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ κατόπιν συμφωνίας επιδότησης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

  • Συχνά ακούγεται η λέξη ψυχολογία, σε μια ποικιλία εκφράσεων. Από πού προέρχεται όμως πραγματικά; Τι είναι; Έχει πρακτική υπόσταση ή περιέχει μόνο θεωρητικές ρίζες; Με ποιον τρόπο μπορεί να σχετίζεται με την ψυχική υγεία; Είναι πράγματι επιστήμη;
    Πολλές φορές, οι άνθρωποι αναρωτιούνται και κυρίως αμφισβητούν την έννοια της ψυχολογίας και συνεπώς των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων που υπάρχουν.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ