Ο Δήμος Λεβαδέων επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης του Στεγαστικού Προγράμματος ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες Διεθνή Προστασία» που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ κατόπιν συμφωνίας επιδότησης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

Επίσης:

 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
 • Δυνατότητα χρονικής διαθεσιμότητας (πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου. 

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας:

1. Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα/υπηρεσίες /δομές με πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο/μετανάστες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Βασικά καθήκοντα Κοινωνικού Λειτουργού

Τα βασικά καθήκοντα του Κοινωνικού Λειτουργού αφορούν στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών παρακολούθησης και υποστήριξης των ωφελούμενων σε καθημερινή βάση και υπηρεσίες ελέγχου και συντονισμού του προγράμματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ακόλουθων ενεργειών:

 • Εκτίμηση και διαχείριση κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των ωφελούμενων
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού και πλαισίωση νέων υποδοχών στο πρόγραμμα – συμβολή στη διαδικασία κατάρτισης του ατομικού πλάνου ένταξης ωφελούμενων
 • Ενημέρωση φακέλου κοινωνικού και ψυχολογικού ιστορικού- παρακολούθηση υποθέσεων ωφελούμενων
 • Αξιολόγηση αιτημάτων ωφελουμένων και παραπομπή σε υπηρεσίες
 • Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων (ατομικών ή ομαδικών) ψυχοκοινωνικής παρέμβασης/υποστήριξης /ενδυνάμωσης
 • Πραγματοποίηση επισκέψεων σε διαμερίσματα για έκτακτα θέματα ή /και για θέματα που άπτονται της άμεσης διασύνδεσης των περιπτώσεων με δημόσιες αρχές
 • Καταγραφή των παρεμβάσεων και αναλυτική συμπλήρωση των αναφορών που απαιτούνται
 • Τήρηση αρχείου με το προφίλ των ωφελούμενων και κάθε στατιστικού/απολογιστικού στοιχείου που θα απαιτηθεί
 • Συνεργασία με τις λοιπές ειδικότητες του προσωπικού της Κοινωνικής Υπηρεσίας και με την ομάδα εποπτείας και συντονισμού .
 • Αναφέρεται στον Συντονιστή Πεδίου και στον Διαχειριστή του Εργου 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (σχέδιο αίτησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εντός σφραγισμένου φακέλου με συστημένη ταχυδρομική επιστολή είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει να εμφανίζεται με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Επίσης οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να εμφανίζονται με φυσική υπογραφή εκτός αν έχουν εκδοθεί μέσω του Gov.gr, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία από την επομένη της ανάρτησης ήτοι από Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 έως και Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, στα Γραφεία της ΚΕΔΗΛ, επί της οδού Αριστοφάνους στη Λιβαδειά (τηλ. 22610-88683) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.