• Όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάθονται στην πολυθρόνα ενός ψυχοθεραπευτή, έτοιμοι να ανοίξουν την ψυχή τους, να μιλήσουν για τις δυσκολίες τους και να βρουν λύση στα προβλήματα τους.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ