Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης επιθυμεί να συνεργασθεί με Ψυχολόγο, για παροχή υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην Αθήνα.

Προϋποθέσεις:

1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας από Σχολή της Ελλάδος ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος.

2. Να έχουν τριετή τουλάχιστον εμπειρία μετά την απόκτηση του πτυχίου

3. Να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος

4. Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

5. Να έχουν καλή γνώση Η/Υ

Οι αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.00 - 16.00 στο Πρωτόκολλο του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18 και Ηριδανού στο Ισόγειο (τηλ. 210-7264874).

Για την επιλογή Ψυχολόγου θα συνεκτιμηθούν τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, μετεκπαιδεύσεις ή εξειδικεύσεις ως και εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής γονέων και οικογενειακής θεραπείας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν ως Δευτέρα 21-8-2017. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ι. Παπασταμέλο τηλ. 210-7264367

Καταληκτική Ημερομηνία : 21-08-2017