find job006Ο Σύλλογος Μερίμνας Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το έργο με την ονομασία «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Tαμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση και η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικες αιτούντες άσυλο, που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από πολέμους και καταστροφές.

Οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσει ο Σύλλογος Μέριμνας Ανηλίκων και Νέων είναι οι ακόλουθες:

Αριθμός Θέσεων:

1 Ψυχολόγος με σύμβαση ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης)
2 Κοινωνικοί Λειτουργοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης)

Οι εργαζόμενοι/ες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Αθήνα, σε ξενώνα φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ισαύρων 48, η λειτουργία του οποίου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο
του έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018».

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως και τη 31η Δεκεμβρίου 2018 με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαιτούμενα Προσόντα για τη θέση του Ψυχολόγου (πλήρους απασχόλησης)

  • Πτυχίο Ψυχολόγου
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
  • Δύο χρόνια εμπειρία στην ομάδα στόχου ή/ και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
  • Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ

Καθήκοντα θέσης:

  • Εκτίμηση της ψυχολογικής και ψυχιατρικής υγείας των ωφελουμένων και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης.
  • Ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, με σκοπό:

α) τη διαχείριση άγχους,

β) την αντιμετώπιση κρίσεων που σχετίζονται με την ψυχική ή ψυχολογική πίεση,

γ) τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσων μεταξύ τους και

δ) την καλλιέργεια ικανοτήτων και ταλέντων.

ε) Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και φροντίδα των ωφελουμένων παιδιών.

στ) Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελουμένων παιδιών με την τοπική κοινότητα.

ζ) Παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

ι) Τήρηση αρχείου ψυχολογικής αξιολόγησης και παράδοση του στο διαχειριστή έργου μετά το τέλος της κάθε συνεδρίας.

Τρόπος υποβολής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικώς ή ιδιόχειρα στην Ισαύρων 48, τ.κ 11473, Αθήνα έως τις 29/06/2018 τα κάτωθι, με τίτλο στον οποίο θα αναφέρεται τον κωδικό θέσης εργασίας.

Σε όλους/ες τους/τις υποψηφίους κα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι κα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι.

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
3. Φωτογραφία της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
4. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
5. Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ
6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται πως ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων.

Αν επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν εντός 10 ημερών.

Κριτήρια κατάταξης:

Κάθε υποψήφιος/α εφόσον κατέχει τα απαραίτητα (υποχρεωτικά) προσόντα πρόσληψης για τη θέση επιλογής κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του.  Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγίας των παρακάτω κριτηρίων.

Η συνέντευξη θα γίνει με δομημένο ερωτηματολόγιο και δεν θα υπερβαίνει τις 6 μονάδες.

Ανάρτηση πινάκων και Υποβολή Ενστάσεων

Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Προσλήψεων κα ξεκινίσει από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Η προκήρυξη θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Μερίμνας Ανηλίκων και Νέων για τουλάχιστον 10 ημέρες. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή Προσλήψεων και θα προσκληθούν σε συνέντευξη όσοι/ες διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (όπως περιγράφονται).

Μετά τη λήψη της προθεσμίας ο Σύλλογος Μερίμνας Ανηλίκων και Νέων θα αναρτήσει, τον πίνακα των επιτυχόντων υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας και στην ηλεκτρονική δ/νση του οργανισμού. Για λόγους εχεμύθειας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων η ανάρτηση των αποτελεσμάτων δε θα γίνεται επώνυμα αλλά με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά την υποβολή της.

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη απευθείας από το φορέα στο: https://www.sman-athens.org/