Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στην Περιφέρεια ΑΜΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034506 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας – διάγνωσης, εκτίμησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών, λογοπεδικών, μαθησιακών δυσκολιών, προβλημάτων ένταξης και προσαρμογής στο σχολικό-κοινωνικό περιβάλλον και δυσκολιών της οικογένειας στο Νομό Ροδόπης, από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν.Έβρου της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών σε τέσσερις πόλεις:

 • Κομοτηνή
 • Σάπες
 • Ίασμος
 • Ξυλαγανή

Οι θέσεις εργασίας αφορούν στη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας με τις εξής ειδικότητες: παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό, λογοπεδικό και κοινωνικό λειτουργό.

Παιδοψυχίατρος

Αριθμός Θέσεων: 1
Απασχόληση: Μερική
Τρόπος Πρόσληψης: Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή Σύμβαση Έργου Ορισμένου Χρόνου 
Διάρκεια: 36 μήνες

Ψυχολόγος

Αριθμός Θέσεων: 1
Απασχόληση: Μερική
Τρόπος Πρόσληψης: Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου   
Διάρκεια: 36 μήνες

Ειδικός Παιδαγωγός

Αριθμός Θέσεων: 1
Απασχόληση: Μερική
Τρόπος Πρόσληψης: Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
Διάρκεια: 36 μήνες

Λογοπεδικός

Αριθμός Θέσεων: 1
Απασχόληση: Πλήρης 
Τρόπος Πρόσληψης: Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου   
Διάρκεια: 36 μήνες

Κοινωνικός Λειτουργός

Αριθμός Θέσεων: 1
Απασχόληση: Πλήρης 
Τρόπος Πρόσληψης: Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  
Διάρκεια: 36 μήνες

Τυπικά Προσόντα

Παιδοψυχίατρος

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος
 • Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας παιδοψυχιάτρου

Ψυχολόγος

 • Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου

Ειδικός παιδαγωγός

 • Πτυχίο ΠΕ Ειδικού Παιδαγωγού της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Γνώση ελληνικής και τουρκικής γλώσσας

Λογοπεδικός

 • Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Λογοπεδικού /Λογοθεραπείας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογοπεδικού

Κοινωνικός Λειτουργός 

 • Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

Πρόσθετα Προσόντα (βαθμολογούμενα)

1. Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε μη κοινοτικές δομές και εργασιακή εμπειρία (εξειδικευμένη) σε δομές Κοινοτικής – Κοινωνικής Ψυχιατρικής, σε άτομα με ψυχικές διαταραχές

2. Γνώση Η/Υ

3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως, σε κλειστό φάκελο, αναγράφοντας με ευκρίνεια:

Για το Έργο Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, στην Περιφέρεια ΑΜΘ και την Ειδικότητα από 15/07/2019 μέχρι 29/07/2019 και ώρα 14:00, στη διεύθυνση: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Λεονταρίδου 2, 68132 Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 255100 38178 (εσωτερικό 2) από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 έως 13.00

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Π. Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να προσλάβει για τις ανάγκες της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα):

Έναν (1) Ψυχίατρο και έναν (1) Παιδοψυχίατρο

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα/δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:

 • Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος
 • Βεβαίωση τίτλων σπουδών
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Βιογραφικό Σημείωμα

Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:

α) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής,
β) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής),
γ) γνώση χειρισμού Η/Υ,
δ) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας,
ε) συστατικές επιστολές Προαπαιτούμενη η χρονική δέσμευση τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ΕΚΨΨΥ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σας ενημερώνουμε πως διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε προσκομίσει για δύο (2) μήνες από την κάλυψη της θέσης εργασίας και μετά τα διαγράφουμε οριστικά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στη διεύθυνση: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Εθνικής Αντιστάσεως 13, Τ.Κ. 33100, Άμφισσα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 22650 22600 (εσωτερικό 101) Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00-16.00.

Εθελοντισμός

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Π. Σακελλαρόπουλος διαχρονικά αισθάνεται τους εθελοντές ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της και της προσφοράς της στο χώρο της ψυχικής υγείας. Η πολυετής εμπειρία και συνεργασία με τις ομάδες των εθελοντών μας σε όλη την Ελλάδα έχει αναδείξει αξιόλογο έργο και έχει εμπλουτίσει το δυναμικό του φορέα με αξιόλογους συνεργάτες οι οποίοι μέχρι και σήμερα έχουν σημαντική συμβολή.

Η πρόσκληση αφορά σε φοιτητές, νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και άλλες ειδικότητες, καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να προσφέρει το χρόνο του σε Μονάδες Ψυχικής υγείας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές και άλλες δράσεις. Οι δράσεις της ΕΚΨΨΥ είναι πολύπλευρες και στόχος είναι η αξιοποίηση των εθελοντών με βάση τα άμεσα ενδιαφέροντα τους. Παράλληλα με την εθελοντική τους συνεισφορά λαμβάνουν εκπαίδευση και εποπτεία καθώς και ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις τους φορέα. Εάν σας ενδιαφέρει η εθελοντική συμμετοχή στην ΕΚΨ & ΨΥ κατεβάστε από εδώ την αίτηση εθελοντισμού, συμπληρώστε και στείλετε την στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.