Η ΙASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία καλεί τους υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στις παρακάτω θέσεις εργασίας:

Θέσεις εργασίας από την IASIS

Α1 – Ψυχίατρος ή Νευρολόγος (1 Πλήρους Απασχόλησης) Τίτλος σπουδών, Χορήγηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος, Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο , ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών,
Α2 - Ψυχολόγος (2 άτομα Μερικής Απασχόλησης) Τίτλος σπουδών (ΑΕΙ), Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Α3 - Κοινωνικός/ή Λειτουργός (1 Πλήρους Απασχόλησης) Τίτλος σπουδών (ΤΕΙ), Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Α4 - Εργοθεραπευτής/τρια (1 Πλήρους Απασχόλησης) Τίτλος σπουδών (ΤΕΙ), Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Α5 - Φυσιοθεραπευτής/τρια (1 Μερικής Απασχόλησης) Τίτλος σπουδών (ΤΕΙ), Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Φυσικό αντικείμενο

Σκοπός του υποέργου 1 «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας» της Πράξης «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας» είναι να παρέχεται θεραπευτική φροντίδα βάσει ημερήσιου προγράμματος των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και άλλες νοητικές και ψυχιατρικές Διαταραχές στην Τρίτη Ηλικία καθώς και στην ενημέρωση και ψυχοκοινωνική ενίσχυση των φροντιστών τους και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος τους.

Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ. Το μοντέλο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, επιδιώκει την αναστολή της εξέλιξης της ανοϊκής συνδρομής, την αξιοποίηση των υπαρχουσών δεξιοτήτων των ασθενών κα την κατά το δυνατόν επανεκπαίδευσή τους. Στελέχη με ειδικές γνώσεις και εκπαίδευση θα παρέχουν φροντίδα, ασφάλεια και προστασία με τρόπο διακριτικό, με ανοιχτές σχέσεις με την κοινότητα και με περιβάλλον κοινωνικά εμπλουτισμένο σε ερεθίσματα.

Τόπος εργασίας - εργασιακή σχέση

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στην πόλη Καλαμάτα Μεσσηνίας και η εργασιακή σχέση θα είναι: Μισθωτή Εξαρτημένη εργασία, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 18 μηνών (είναι η διάρκεια του προγράμματος), με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης τους όταν το Κέντρο Ημέρας ενταχθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Οι συμβάσεις με τους εργαζόμενους θα υπογραφούν όταν θα έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν :

 • Την Ελληνική ιθαγένεια
 • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη
  θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον «χώρο» της ψυχικής υγείας – πρόνοια

Υποβολή αιτήσεων για τη θέση ειδικών ψυχικής υγείας και λοιπών ειδικοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν την Αίτηση Συμμετοχής  και αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικώς (ΕΛΤΑ ή courier) στην διεύθυνση: Τέρμα Βαλαωρίτου – 22100 Τρίπολη Αρκαδίας.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Δευτέρα 10/08/2020 και λήγει στις Δευτέρα 07/09/2020. Οι φάκελοι των αιτήσεων που στέλνονται ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier), γίνονται δεκτοί εφόσον η ημερομηνία παραλαβής τους από την υπηρεσία είναι έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 12.00- 14.30 στο τηλ. 2710-235885 Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Τσελίκα. συνεντεύξεις θα γίνουν στην Καλαμάτα. Για τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα που θα πραγματοποιηθούν, θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι τηλεφωνικά.

Όταν κληθούν για συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά ανά ειδικότητα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής και είναι:

 1. Αστυνομική ταυτότητα
 2. Τίτλος σπουδών
 3. Χορήγηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας ( αφορά τη θέση.Α1)
 4. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος (αφορά τη θέση.Α1)
 5. Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο (αφορά τη θέση.Α1)
 6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (αφορά όλες τις θέσεις)
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (συναφή με το αντικείμενο, εφόσον υπάρχουν)
 9. Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)
 10. Αντίγραφο απολυτήριου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (αφορά τους άρρενες υποψήφιους)
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:

  α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

  β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

  γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (ν.4250/2014).

Σύστημα επιλογής προσωπικού

Προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο προσωπικό για την στελέχωση της πράξης «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας» θεωρείται απαραίτητο να ακολουθηθεί μία ορισμένη μεθοδολογία επιλογής προσωπικού.

Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη, εφ’ όσον η φύση της συγκεκριμένης θέσης εργασίας απαιτεί εκτός των τυπικών προσόντων όπως η ακαδημαϊκή κατάρτιση, επιστημονική ειδίκευση ή / και η συναφής επαγγελματική προϋπηρεσία, ακριβώς επειδή έχει να κάνει με τον ευαίσθητο τομέα της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Λίγα λόγια για την IASIS

Η IASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είναι Δικαιούχος της πράξης «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045562.