Η Ηλιαχτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο ζητά να προσλάβει (1) κοινωνικό λειτουργό. Το επιλεχθέν προσωπικό θα εργαστεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Επαγγελματικά - τεχνικά προσόντα κοινωνικού λειτουργού

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
  Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
  άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Βεβαίωση Εγγραφής - Υποβολής Ετήσιας Δήλωσης Στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού

Καθήκοντα θέσης κοινωνικού λειτουργού

 • Συμμετοχή στην ομάδα υποδοχής ασυνόδευτου ανήλικου, στο πλαίσιο της οποίας και σε συνεργασία με το προσωπικό της ομάδας α) ενημερώνουν τον ανήλικο σχετικά με τη λειτουργία της δομής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εντός και εκτός αυτής, β) διεξάγουν ατομική συνέντευξη, γ) καταρτίζουν ατομικό σχέδιο δράσης.

 • Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού του ασυνόδευτου ανήλικου κατά τη διαδικασία υποδοχής του στη δομή και κοινωνική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του ή στη χώρα προέλευσης και τις συνθήκες που βίωσε μέχρι την είσοδό του στη δομή.

 • Παραπομπή του ωφελούμενου παιδιού στον ψυχολόγο της δομής, εφόσον εκτιμάται ότι το παιδί χρειάζεται ψυχική υποστήριξη, ή σε δομές
  πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της υγείας του παιδιού.

 • Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων οποιασδήποτε υπηρεσίας και πηγής, ή οποιουδήποτε προγράμματος κοινωνικής, προνοιακής φύσης ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διατίθεται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς.

 • Τακτική επαφή με τους ωφελούμενους της δομής, ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής τους σε αυτή και για την προετοιμασία της αποχώρησής τους.

 • Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την κοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων παιδιών, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη
  διάρκεια φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.

 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

 • Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης) και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

 • Συγκρότηση εθελοντών ομάδων εργασίας, συντονισμός και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που αναλαμβάνουν στον πλαίσιο της λειτουργίας της δομής.

 • Διανομή ιματισμού και ειδών ατομικής υγιεινής στους ωφελούμενους της δομής, ανάλογα με τις ανάγκες τους και σε συνεργασία με το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό της δομής.

 • Τηρεί αρχείο για τους φιλοξενούμενους της δομής από την είσοδό τους σε αυτήν έως την αποχώρησή τους, καθώς και τους ατομικούς φακέλους αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών ατομικών φακέλων.

 • Παροχή πληροφόρησης στις τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της θετικής επιρροής στην κοινή γνώμη καθώς και ειδική εκπαίδευση προσωπικού που θα έρθουν σε επαφή με την ομάδα στόχου κατά τη διαδικασία υποδοχής.

 • Επικοινωνία με το δίκτυο των υπηρεσιών, προγραμμάτων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη κοινότητα με σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.

 • Αναφέρεται στον συντονιστή της δομής και συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα του έργου.

Προθεσμία αποστολής βιβογραφικού

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση που επισυνάπτεται και ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά θα παίρνει αρ. πρωτοκόλλου. Η κατάθεση του σφραγισμένου φακέλου μπορεί να γίνει ιδιοχείρως στην παρακάτω διεύθυνση ή με αποστολή μέσω courier ή σε συστημένο φάκελο στη διεύθυνση ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (1/9/2020) Κοιν.Λειτουργοί.

Στον φάκελο Θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο κωδικός της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος (βλ στον πίνακα). Η προθεσμία αποστολής των φακέλων είναι μέχρι και τη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 στις 3 μ.μ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του φακέλου αποστολής. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..