• Ο Κύκλος Σεμιναρίων Παρατήρησης Βρέφους αποτελεί μια βιωματική διαδικασία εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην κατανόηση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από την παρατήρηση βρέφους, καθώς και μέσα από την ανάλυση αυτής, αναγνωρίζουν και συνειδητοποιούν βιωματικά τα σημεία της ανθρώπινης ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα κατά τη βρεφική ηλικία.

  • Μηνιαίος κύκλος ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων που σκοπεύουν τόσο στην εκπαίδευση και την εξάσκηση όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με της έννοιες της ενεργητικής επικοινωνίας, της διεκδικητικής συμπεριφοράς, της διαχείρισης του άγχους στις κοινωνικές περιστάσεις καθώς και την εύρεση του προσωπικού νοήματος μέσα από τις συντροφικές σχέσεις.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ