Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας- στο πλαίσιο του «Προγράμματος Καλλίστη και Νεφέλη», που υλοποιείται με τη στήριξη του Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και αφορά στη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12-18 ετών», αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα και την Κοζάνη με τις εξής ειδικότητες:

1) Ψυχολόγος (Κοζάνη & Αθήνα),
2) Κοινωνικός Λειτουργός (Κοζάνη & Αθήνα),
3) Μάγειρας (Αθήνα)
4) Φροντιστής Διερμηνέας Φαρσί ( Κοζάνη),
5) Φροντιστής Διερμηνέας Σομαλί (Αθήνα),
6) Φροντιστής Γενικών Καθηκόντων (Αθήνα και Κοζάνη).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2022.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Μαρία Δημητροπούλου).

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

Ψυχολόγος (Κοζάνη & Αθήνα)

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.
 • Επαγγελματική εμπειρία ψυχολόγου τουλάχιστον δύο ετών.
 • Εμπειρία ψυχολόγου στο πλαίσιο δράσης για πρόσφυγες ή μετανάστες, ή/και παιδικής προστασίας, ή/και φροντίδας ευάλωτων ομάδων.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Καταγραφή και αξιολόγηση των επειγόντων και χρόνιων θεμάτων ψυχικής υγείας και ψυχολογικής κατάστασης των νέων φιλοξενούμενων και δρομολόγηση της αντιμετώπισής τους. Αναφέρεται κατά περίπτωση στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και στον Συντονιστή.
 • Εντοπισμό των παιδιών που χρήζουν άμεση παραπομπή, όπως τα άτομα με αυτοκτονικές τάσεις ή με επικίνδυνη επιθετική συμπεριφορά, χρήστες ουσιών, άτομα με ψυχωτικά συμπτώματα ή με σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές, που χρήζουν ψυχοθεραπείας ή/και ψυχιατρικής θεραπείας.
 • Διεξάγει ατομικών και ομαδικών υποστηρικτικών συμβουλευτικών συνεδριών για παιδιά που παρουσιάζουν οποιοδήποτε ψυχολογικό θέμα. Συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες παιδιατρικής ψυχικής υγείας.
 • Επιμέλεια των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων για τα θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Παρακολούθηση των δαπανών ψυχικής υγείας των παιδιών. Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ιατρικών πληροφοριών των φιλοξενούμενων παιδιών.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

Κοινωνικός Λειτουργός (Κοζάνη & Αθήνα)

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).
 • Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.
 • Εμπειρία στην εργασία σε πρόγραμμα φροντίδας ευπαθών ομάδων, ή στο πλαίσιο ανεξάρτητης κοινωνικής ανθρωπιστικής οργάνωσης.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των ωφελούμενων.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Ειδική γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Παροχή υπηρεσιών με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων των φιλοξενούμενων παιδιών. Αναφέρεται κατά περίπτωση στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και στον Συντονιστή.
 • Διεξαγωγή αρχικής συνέντευξη με κάθε παιδί, σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού, και ενημέρωση του παιδιού για τη λειτουργία της Δομής, τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις του.
 • Καταγραφή του κοινωνικού ιστορικού του παιδιού και αξιολόγηση της γενικής του κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό περιβάλλον, την κατάσταση στη χώρα προέλευσης και τις συνθήκες που βίωσε μέχρι την είσοδό του στη Δομή.
 • Εντοπισμός και καταγραφή των αναγκών του παιδιού. Κατάρτιση του ατομικό σχεδίου φροντίδας, σε συνεργασία με το υπόλοιπο εμπλεκόμενο προσωπικό. Τακτική επαφή με τους φιλοξενούμενους της Δομής, ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής τους σε αυτή, καθώς και για την προετοιμασία της αποχώρησής τους.
 • Διασύνδεση του φιλοξενούμενου παιδιού με τις διάφορες υπηρεσίες και φορείς παροχής φροντίδας, εντός Δομής (ψυχολόγος κλπ.) ή εκτός Δομής (ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση κλπ.). Συνοδεία των παιδιών στις υπηρεσίες αυτές, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Οργάνωση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την κοινωνική υποστήριξη των παιδιών, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων και την κάλυψη αναγκών.
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και δημιουργία κοινωνικού δικτύου, ιδίως μέσω δημιουργίας σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης κλπ.).
 • Τήρηση του αρχείου ατομικών φακέλων των φιλοξενούμενων, από την είσοδό τους έως την αποχώρησή τους από την Δομή.
 • Συνεργασία με το ΕΚΚΑ, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Εισαγγελέα και τις άλλες αρχές που εμπλέκονται στις υποθέσεις των παιδιών. Ενημέρωση του Επιτρόπου ή του αρμόδιου εισαγγελέα σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας φιλοξενούμενου για πάνω από 48 ώρες.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.