Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937.

Σήμερα λειτουργεί σε άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, σε 6 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο).

Ο οργανισμός σήμερα υποδέχεται βρέφη, παιδιά και ενήλικες, και τους προσφέρει θεραπευτικά προγράμματα, εκπαίδευση και ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα πλαισιώνει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειές τους και στέκεται δίπλα στα παιδιά, και τα βοηθά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, ώστε να επιτύχουν την κοινωνική και σχολική ένταξή τους στην τυπική εκπαίδευση – αξιοσημείωτο είναι ότι το 50-60% των παιδιών μας το καταφέρνουν.

Η ΕΛΕΠΑΠ προσλαμβάνει ψυχολόγο στη Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες

 • Εκτίμηση νοητικού δυναμικού των ωφελουμένων με εφαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων
 • Ψυχολογικές παρεμβάσεις (ατομικές και ομαδικές συνεδρίες)
 • Οικογενειακή συμβουλευτική
 • Δημιουργία και συμμετοχή σε ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες
 • Αξιολογήσεις των ωφελουμένων και υποβολή τους στους Δημόσιους φορείς
 • Συμμετοχή στην διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης
 • Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στη σχολική κοινότητα σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία
 • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Υποχρεωτικά προσόντα:

 • Πτυχίο ψυχολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)

Προαιρετικά προσόντα:

 • Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές/μαθησιακές δυσκολίες
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχολογία

Απαραίτητες οι συστάσεις

Υποβολή αιτήσεων

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σας για τη θέση του ψυχολόγου έως το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr1 @elepap.gr