Η συγκεκριμένη θέση εργασίας προκηρύσσεται για διετές έργο με έναρξη υλοποίησης τον Οκτώβριο του 2023 και αφορά στην ψυχοκοινωνική στήριξη με παροχή άμεσων υπηρεσιών σε τρανς και φυλοδιαφορετικούς ενήλικες με προσφυγικό προφίλ.

Περιγραφή ρόλου

Ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “TGNC (Trans Gender-Non Conforming) refugees in Greece: Community Building and Empowerment” θα λαμβάνει τα αιτήματα από το υπεύθυνο πρόσωπο διαχείρισης της γραμμής στήριξης των Emantes.

Έπειτα θα είναι υπεύθυνα για τη λήψη κοινωνικού ιστορικού, αξιολόγηση αναγκών και διαμόρφωση εξατομικευμένου πλάνου δράσης για το κάθε πρόσωπο που παραπέμπεται μέσω της γραμμής στήριξης της οργάνωσης. Ο ρόλος του/της κοινωνικού λειτουργού πλαισιώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών όπου όλα εργάζονται για τον ίδιο σκοπό, στοχεύοντας σε μια ολιστική προσέγγιση, όπου τα πρόσωπα που υποστηρίζονται έχουν ενεργό ρόλο.

Βασικά καθήκοντα

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού, αξιολόγηση αναγκών, διαμόρφωση πλάνου δράσης, άμεση παροχή υποστήριξης ή παραπομπή για παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και παρακολούθηση.
 • Πρόσωπο αναφοράς για τα πρόσωπα που λαμβάνουν υπηρεσίες από το εν λόγω πρόγραμμα.
 • Παρακολούθηση για την εξέλιξη των προσώπων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα, βάσει των στόχων που έχουν τεθεί στο εξατομικευμένο πλάνο δράσης.
 • Στενή συνεργασία με το πρόσωπο που διαχειρίζεται τη γραμμή στήριξης και τον/την υπεύθυνο/η του έργου.
 • Ενημέρωση των φακέλων και ασφαλή φύλαξή τους σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Χαρτογράφηση διαθέσιμων υπηρεσιών και ενημέρωση των οικείων αρχείων, οπως και επικοινωνία/συνεργασία με εξωτερικούς φορείς για την ενδυνάμωση διαύλων παραπομπών από και προς την οργάνωση.
 • Τήρηση των πρωτοκόλλων της οργάνωσης Emantes.
 • Σύνταξη αναφορών και στατιστική επεξεργασία δεδομένων.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο κοινωνικού λειτουργού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Ταυτότητα μέλους ΣΚΛΕ.
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία ενός έτους στο προσφυγικό πεδίο στην Ελλάδα. Εθελοντική δράση/εμπειρία με ΛΟΑΤΚΙΑ+ πρόσωπα είναι επιθυμητή. Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις σχετικά με ΛΟΑΤΚΙΑ+ οργανώσεις στην Ελλάδα και διεθνείς καθώς και επαφή ή/και ενασχόληση με τα ΛΟΑΤΚΙΑ+ ζητήματα.
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών. Γνώση γαλλικών, ισπανικών, φαρσί και αραβικών θεωρείται επιπλέον προσόν.
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων MS Office, Internet, Outlook.
 • Σημαντικές δεξιότητες: ομαδικότητα, συνεργασία, ευελιξία, έμφαση στη λεπτομέρεια, αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εργασίας σε διαπολιτισμικό πλαίσιο.
 • Κατανόηση, ευαισθητοποίηση και διαρκής επιμόρφωση σχετικά με τα ζητήματα ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Υψηλά κριτήρια επαγγελματικής και προσωπικής ακεραιότητας στο εργασιακό περιβάλλον.


Εργασιακό περιβάλλον

Ωράριο εργασίας πρωινό ή/και απογευματινό ανάλογα με τις ανάγκες. Ήσυχο και φιλικό περιβάλλον, προσβάσιμο για ΑΜΕΑ, στο κέντρο της Αθήνας.
Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αποστολή βιογραφικών στα ελληνικά με θέμα “Για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού” στο info.emantes @gmail.com

Αποστολή συνοδευτικών και συστατικών επιστολών προαιρετικά. Προθεσμία υποβολής βιογραφικών: 28/09/2023 έως τις 12.00 το πρωί