Το Ινστιτούτο εφαρμοσμένης συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας ανακοινώνει την έναρξη του 3ου κύκλου του τριετούς προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας με τίτλο "Εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία".

Το Ινστιτούτο Συστημικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας είναι το μοναδικό ιδιωτικό κέντρο σπουδών στη Θεσσαλία & στη Στερεά Ελλάδα, που οργανώνει τριετές επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Συστημική-Οικογενειακή Συμβουλευτική), με πιστοποίηση από την «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής».

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να εργαστούν ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας». Συγκεκριμένα πέρα από τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν από το βασικό τους πτυχίο, οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν άμεσα στην «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής», γεγονός που τους επιτρέπει, μέσω του Εμπορικού Επιμελητηρίου, να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας».

Με ενέργειές της, η «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής» έχει ουσιαστικά συντελέσει στην κατοχύρωση του επαγγέλματος του «Συμβούλου Ψυχικής Υγείας» και τη δημιουργία –για πρώτη φορά– κωδικού του «Συμβούλου Ψυχικής Υγείας» στο Εμπορικό Επιμελητήριο με την εγγραφή της «Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής» σε αυτό, με αριθμό μητρώου 85141802.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, κ.ά.) που ενδιαφέρονται να ασκήσουν τη συστημική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία. Απευθύνεται, επίσης, σε απόφοιτους ανθρωπιστικών σπουδών, κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να εργαστούν ως σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος

Η εκπαίδευση προσανατολίζεται στη συστημική προσέγγιση και αναφέρεται κυρίως στην οικογενειακή συμβουλευτική και θεραπεία. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ατομική συμβουλευτική και θεραπεία, στη θεραπεία οικογένειας, ζευγαριού, ομάδας, καθώς και άλλων συστημάτων, όπως το σχολείο, οι επιχειρήσεις, κλπ.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιχειρεί να παρέχει στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μια ολοκληρωμένη εξειδίκευση στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας με εργαλείο τη συστημική προσέγγιση. Μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης και εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν νέες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή της συστημικής συμβουλευτικής στην κλινική πράξη.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του κέντρου είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) από όπου και είναι εγκεκριμένο.

Η θεματολογία που καλύπτεται στη διάρκεια των δύο ετών είναι η εξής:

Γενικά για τη συμβουλευτική

  1. Συμβουλευτική με άτομα, οικογένειες και ομάδες.
  2. Σχολές συμβουλευτικής (συνοπτικά) και χρήσιμες τεχνικές
  3. Προσωπική ανάπτυξη του συμβούλου. Αντιμετώπιση - αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οριοθέτηση και προστασία του ρόλου. Αξιοποίηση της έρευνας.
  4. Θέματα δεοντολογίας.

Ειδικά για τη συστημική συμβουλευτική

  1. Βασικές έννοιες και αρχές της συστημικής θεωρίας.
  2. Συνοπτική παρουσίαση των σχολών της συστημικής συμβουλευτικής.
  3. Χρήσιμες τεχνικές συστημικής/οικογενειακής προσέγγισης
  4. Εξειδικευμένες ενότητες. Στις ενότητες αυτές, εξετάζονται ειδικές εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης με ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών προσαρμογής σε διάφορα πεδία.
  5. Στο τρίτο έτος της εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με στοιχεία ψυχοπαθολογίας ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αντίστοιχα συμπτώματα και να είναι προετοιμασμένοι για τις κατάλληλες συνεργασίες ή παραπομπές σε αρμόδιους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διαδικασία και Κόστος συμμετοχής

Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά (2410533737 & 6973179326), είτε στην γραμματεία του ΝΗΜΑτος και επιβεβαιώνεται με την πληρωμή της προκαταβολής (200 ευρώ).

Τα υπόλοιπα χρήματα καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις (Οκτώβριος & Δεκέμβριος).

Κόστος συμμετοχής: 1200 ευρώ / έτος σπουδών (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ώρες προσωπικής θεραπείας & εποπτείας).

Στις ομαδικές εγγραφές (3 άτομα και πάνω) ισχύει έκπτωση 10% / εκπαιδευόμενο, για το πρώτο έτος σπουδών.

Υπεύθυνος του προγράμματος

Γιώργος Γιαννούσης, Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής, Εκπαιδευτής ενηλίκων.

Βασικοί Εκπαιδευτές

Μαρία Αγγέλου, Ψυχοθεραπεύτρια, οικογενειακή θεραπεύτρια, πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας και
Γιώργος Γιαννούσης, Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής, Εκπαιδευτής ενηλίκων.