Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της φυσιολογικής ροής του λόγου του ατόμου. Ο κάθε άνθρωπος μιλάει κατά καιρούς με τέτοιου είδους συμπτώματα, χωρίς όμως να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως τραυλός. Η διαφορά μεταξύ εκείνου που τραυλίζει και εκείνου που εμφανίζει φυσιολογικές αστάθειες στη ροή του λόγου του, έγκειται στον αριθμό των ασταθειών καθώς επίσης και στην μορφή αυτών.

Λίγα λόγια για τα προγράμματα τραυλισμού

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους, φορείς και πολίτες, ότι στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα (Κ.Ψ.Υ. ΒΔ/Τ), Θεσσαλονίκης ξεκινούν τον Νοέμβριο του 2019

Ομαδικά προγράμματα θεραπείας τραυλισμού ενηλίκων και εφήβων, που θα διαρκέσουν 5 μήνες, με συχνότητα μία μέρα την εβδομάδα, διάρκειας τριών (3) ωρών την ημέρα και θα πραγματοποιούνται στο Κ.Ψ.Υ. ΒΔ/Τ. Υπεύθυνη για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση των «ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων τραυλισμού» είναι η κ. Καλαϊτζίδου Κατερίνα, (Λογοπεδικός  Κ.Ψ.Υ. ΒΔ/Τ, με κλινική εξειδίκευση στον τραυλισμό). Στις δράσεις του προγράμματος συμμετέχει και η κ. Ζαγόρα Χριστίνα, (Ψυχολόγος Κ.Ψ.Υ. ΒΔ/Τ).

Εργαστήριο - ομάδα γονέων παιδιών που τραυλίζουν με στόχους:

  1. Την εκπαίδευση και την ενημέρωση γονέων για τον τραυλισμό.
  2. Την ανάπτυξη στρατηγικών “αλληλεπίδρασης γονέα παιδιού” βασιζόμενο στο πρόγραμμα PCI “parent child interaction therapy”.
  3. Το μοίρασμα εμπειριών και την ενδυνάμωση των μελών του εργαστηρίου.

Το «εργαστήριο» συντονίζει η κ. Καλαϊτζίδου Κατερίνα. Οι συναντήσεις θα γίνουν στο χώρο του ΚΨΥ ΒΔ/Τ με συχνότητα μία τρίωρη συνάντηση ανά 15 μέρες και συνολική διάρκεια τριών μηνών.

Στα προγράμματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπεύθυνη προγραμμάτων Λογοθεραπείας: Καλαϊτζίδου Κατερίνα, Λογοπεδικός Mcs
Τηλ. 2313-310139 Τρίτη και Πέμπτη (11:00πμ. – 12:00μμ.)

Λίγα λόγια για τον τραυλισμό

Ο τραυλισμός είναι η εξελικτική διαταραχή της ροής της ομιλίας που εμφανίζεται στο 5% των παιδιών προσχολικής ηλικίας και παραμένει στο 1% του πληθυσμού. Τα άτομα που τραυλίζουν μπορεί να επαναλαμβάνουν φθόγγους, συλλαβές, λέξεις, φράσεις, ίσως επιμηκύνουν φθόγγους, μπλοκάρουν, προσθέτουν ήχους, λέξεις, φράσεις κ.α. Κάποια άτομα, πιθανώς, να παρουσιάζουν απώλεια βλεμματικής επαφής τη στιγμή του τραυλισμού, αντανακλαστικές συσπάσεις( τικ) των ματιών, των μυών του προσώπου ή του σώματος.

Πολλές φορές τα πρόσωπα που τραυλίζουν (Ππτ), δυσκολεύονται ιδιαίτερα συναισθηματικά λόγω του τραυλισμού, αναπτύσσουν αισθήματα ντροπής, φόβου, θυμού, λύπης κ.α.... που αρκετές φορές τους επηρεάζουν και τους εμποδίζουν σε πολλούς τομείς της ζωής τους.

Ανάλογα με την κάθε ηλικιακή ομάδα υπάρχουν διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, με διαφορετική χρονική διάρκεια, προγράμματα μαζί με τους γονείς ( στην προσχολική και πρώτο-σχολική ηλικία), με το ίδιο το παιδί που τραυλίζει, ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις.

Ο στόχος είναι να βοηθηθεί το παιδί που αρχίζει να τραυλίζει στο να μην εδραιωθεί ο τραυλισμός του ή όταν εδραιώνεται να μπορέσει το Ππτ να τον διαχειριστεί ώστε να περιοριστούν τα συμπτώματα του τραυλισμού και οι επικοινωνιακές, ψυχολογικές και λειτουργικές συνέπειές του.

Η εισαγωγή αποτελεί απόσπασμα από το άρθρο Τραυλισμός - Ορισμός, συμπτώματα, θεραπεία, της επιστημονικής συνεργάτιδος της Πύλης μας, Ασημίνας Αγγελίδου.