Παραθέτουμε τις απαραίτητες οδηγίες που χρειάζεται να γνωρίζουν, πολίτες κα ψυχολόγοι, σχετικά με την επίσκεψη σε ψυχολόγο, εν μέσω της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, υπέβαλε γραπτό αίτημα στη Γενική Γραμματεία Πoλιτικής Προστασίας σχετικά με τη Βεβαίωση Μετακίνησης Πολιτών για Επίσκεψη σε Ψυχολόγο (για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω κορονοϊού) Ακολούθως, δημοσιοποίησε τις παρακάτω οδηγίες:

Οδηγίες σχετικά με την Βεβαίωση Μετακίνησης Πολιτών για επίσκεψη σε Ψυχολόγο

Α.Ψυχολόγος: Ο ψυχολόγος υποχρεούται να στείλει στον πελάτη γραπτό ηλεκτρονικό-μήνυμα SMS ή email, στο στοίο θα αναφέρεται η ημέρα και ώρα διεξαγωγής της συνεδρίας, καθώς επίσης και η διεύθυνση του ιδιωτικού γραφείου, όπου θα πραγματοποιηθεί .

Β. Πελάτης: Πριν μετακινηθεί θα πρέπει να φροντίσει για τα κάτωθι:

1. Ο πελάτης κατά μετακίνησή του, οφείλει να φέρει οπωσδήποτε μαζί του το γραπτό μήνυμα (SMS ή e-mail) που του έχει αποστείλει ο ψυχολόγος και στο οποίο, αναφέρεται η ημέρα και ώρα του ραντεβού για συνεδρία καθώς επίσης και η διεύθυνση του ιδιωτικού γραφείου του Ψυχολόγου.

2. Ο πελάτης για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπου Β) , έχει 3 επιλογές:

α) sms στο 13033,
β) εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης,
γ) χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης, στα οποία αναφέρονται: Όνομα/Επίθετο, Διεύθυνση Κατοικίας, Λόγος μετακίνησης που εμπίπτει στις επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού, Ημερομηνία, Ώρα, Υπογραφή.

Ο πελάτης δηλώνει στην Βεβαίωση Τύπου Β, Κατ' Εξαίρεση μετακίνηση Πολιτών ως αιτιολογία την " Β1 - Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον Αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία". Τον ίδιο λόγο μετακίνησης δηλώνει και στην περίπτωση που κάνει χειρόγραφη δήλωση αναφέροντας τα όλη τη στοιχεία του Ψυχολόγου.

3. Ο πελάτης οφείλει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο .

Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν όλα τα ανωτέρω επιβάλλεται στον πελάτη διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ για παράβαση του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω κορονοϊού.

Τι ακριβώς αναφέρει η επίσημη απάντηση του Υπουργείου προς τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων 

Ελληνική Δημοκρατία Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020, Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη, Αριθ. Πρωτ.: 2195
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού - Εκπαίδευσης Και Εκδόσεων, Τμήμα Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης, Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 

Προς: Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων

Θέμα : Βεβαίωση μετακίνησης πολιτών για επίσκεψη σε Ψυχολόγο

Σχετ : το με αριθμ πρωτ 13883, από 26/03/2020, έγγραφό σας,

Συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι, οι πολίτες που επισκέπτονται Ψυχολόγο, θα πρέπει να συμπληρώνουν την Βεβαίωση Τύπου Β, κατ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών, με αιτιολογία ΒΙ, «Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου