Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βαθιάς γνωριμίας με το βιωματικό θεατρικό παιχνίδι, την εμψύχωση τις τέχνες που αφορά αυτούς που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Open days γνωριμίας 18 & 19/9/21: Δωρεάν Open Day

Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής Εμψύχωσης ομάδων που προσεγγίζει αυτή τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας διαφορετικές βιωματικές μεθόδους τεχνικές.

Απευθύνεται σε όσους εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια έρευνας πειραματισμού, έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής που μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον συντονιστή ομάδας, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, αξιοποιώντας τα δημιουργικά στην διδακτική διαδικασία. Να εξασκήσει τεχνικές εμψύχωσης & να βελτιώσει την μεταδοτική του ικανότητα. Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης του παιχνιδιού στην ομάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια δημιουργική γόνιμη εμπειρία.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση του Κέντρου «Εμψύχωσις»

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εμψύχωσης Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

  • Η κατανόηση & η σημαντικότητα του ρόλου του Εμψυχωτή ομάδων ως μια αέναη διαδικασία εκπαίδευσης τρόπου ζωής. Η απόκτηση θεωρητικών & βιωματικών και δεξιοτήτων της μεθόδου.
  • Η κατανόηση & η σημαντικότητα του ρόλου του Εμψυχωτή ομάδων, ως μια αέναη διαδικασία εκπαίδευσης τρόπου ζωής.
  • Η απόκτηση θεωρητικών & βιωματικών τεχνικών και δεξιοτήτων της μεθόδου, ώστε να μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά το επάγγελμα του Εμψυχωτή.
  • Η εκμάθηση της βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μετατροπή της σε μια δημιουργική βιωματική εμπειρία, τόσο για τον εμψυχωτή όσο και για τον συμμετέχοντα.
  • Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσα από τη σύνθεση των τεχνών της Συμβουλευτικής, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας & των άλλων.
  • Η αναγνώριση του θεραπευτικού χαρακτήρα του παιχνιδιού, του θεάτρου και άλλων τεχνών, με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής επαγγελματικής καθημερινής μας δραστηριότητας.
  • Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η συνθετική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση εξέλιξη του τρόπου ζωής.
  • Η ενεργοποίηση των αισθήσεων η κινητοποίηση νου – συναισθήματος – σώματος, με στόχο την ευθυγράμμιση.
  • Η αέναη εξέλιξη και ανάπτυξη, μέσα απ’ την έρευνα και τον πειραματισμό.

Προοπτικές εκπαιδευτικού προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνθέσουν τη μέθοδο με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο, να οργανώσουν & να συντονίσουν τη δική τους ομάδα. Μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής, να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι – Εμψυχωτές ομάδας από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.) και να εργαστούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα & το εξωτερικό.

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος

Πιστοποίηση: το πρόγραμμα πιστοποιείται από τον πανίσχυρο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N., με Πιστοποίηση Level 7 (επιπέδου Master) με επαγγελματική απήχηση σε 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διάρκεια Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαρκεί 350 ώρες, κατανεμημένες σε δύο ακαδημαϊκά έτη.

Η βασική εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο το μήνα και ολοκληρώνεται με ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός Αθήνας, στο τέλος κάθε έτους.

Το πρόγραμμα εκτός απ' το βασικό κορμό, συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση, εποπτεία και πτυχιακή εργασία κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους.

1ο έτος: Βιωματική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης ώστε να βιωθεί η εμπειρία ολιστικά σώμα, αισθήσεις, συναίσθημα, νους). Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο στο τέλος του έτους.

2ο έτος: Θεωρητική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης, ώστε να ασκηθεί η νοητική διαδικασία και η τέχνη της σύνθεσης. Σύνθεση βιωματικής εμπειρίας & θεωρίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα του ρόλου του Εμψυχωτή ομάδων ως μια αέναη διαδικασία εκπαίδευσης και θα αποκτήσουν τεχνικές & δεξιότητες της μεθόδου. Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο στο τέλος του έτους. Συμμετοχή σε ομάδα πρακτικής άσκησης & εποπτείας. Σταδιακή ένταξη σε ρόλο εμψυχωτή στα πλαίσια της πρακτικής.

Διάρκεια προγράμματος: 350 ώρες (1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια 2 ετών)

Θέσεις: 15 / έτος

Κόστος: 1.100€* / έτος

Για την εγγραφή απαιτείται κόστος εγγραφής 50,00€ & προκαταβολή 200,00€. Τα υπόλοιπα 800,00€ διαιρούνται σε 10 δόσεις των 80,00€ / μήνα. Για προεξοφλήσεις έως τις 15/7, θα γίνεται έκπτωση 10%.
Έναρξη αιτήσεων Ακαδημαϊκού έτους 2021-22: 1/5/2021 έως 15/7/2021 (20 θέσεις)
Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, οι εγγραφές θα συνεχιστούν 1-30/9/2021.

Open days γνωριμίας 18 & 19/9/21: Δωρεάν Open Day