Πως μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά μία σύγκρουση; Και τι σημαίνει επί της ουσίας αποτελεσματική διαχείριση; Το σεμινάριο Διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων είναι ένα ασύγχρονο σεμινάριο που μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω του PSYVERSITY.

Τι σημαίνει ασύγχρονο σεμινάριο;

Σημαίνει ότι είναι βιντεοσκοπημένο και μπορείτε να το παρακολουθήσετε, πολλαπλές φορές, στον χρόνο που εσείς επιλέγετε, από την οθόνη του υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου ή του tablet σας. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, λαμβάνετε αυτόματα στην οθόνη σας, το πιστοποιητικό - βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και αποθηκεύσετε, για οποιαδήποτε χρήση.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε οποιονδήποτε άνθρωπο βιώνει και καλείται να διαχειριστεί μία διαπροσωπική σύγκρουση: σε οικογενειακό, συναισθηματικό, επαγγελματικό, φιλικό επίπεδο.

Τι θα μάθουμε στο σεμινάριο;

Σε αυτό το σεμινάριο θα δούμε αναλυτικά όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη φύση της σύγκρουσης: την αρχή, τα στάδια μέσα από τα οποία περνάει, τις μορφές που λαμβάνει και τα αίτια που την προκαλούν.

Η μέθοδος των 6 βημάτων για την διευθέτηση κάθε διαπροσωπικής κρίσης

Θα αναπτύξουμε τα 6 βήματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να μπορούμε να διευθετούμε κάθε διαπροσωπική κρίση, ανεξάρτητα από το πλαίσιο και τη μορφή της σχέσης (οικογενειακή, ερωτική, επαγγελματική, κοινωνική, κτλ.).

Μέσα από τις πληροφορίες που θα αντλήσουμε, θα είμαστε σε θέση:

Α. Να αναγνωρίζουμε μία συγκρουσιακή κατάσταση, ακόμα και όταν δεν εκδηλώνεται.

Β. Να δούμε συνολικά τα αίτια που την προκαλούν.

Γ. Να διακρίνουμε ανάμεσα στα αίτια και τις μορφές που μπορεί να λάβει μία ρήξη.

Δ. Να εξοικειωθούμε με μία μέθοδο συνολικότερης επίλυσης των διαπροσωπικών συγκρούσεων, ανεξαρτήτως της μορφής της σχέσης και του πλαισίου εντός του οποίου υφίσταται.

Ε. Να συνειδητοποιήσουμε πως η σύγκρουση είναι αναπόδραστο γεγονός και αντί να προσπαθούμε να την εξοβελίσουμε από τη ζωή μας, είναι πιο αποτελεσματικό και ρεαλιστικό να εστιάζουμε στη διαχείριση της έντασης, της συχνότητας εμφάνισής της, καθώς και της χρονικής διάρκειάς της.

Αποκτήστε τώρα το ασύγχρονο σεμινάριο του PSYVERSITY: Διαχείριση Διαπροσωπικών Συγκρούσεων και παρακολουθήστε στο δικό σας χρόνο τις 10 εισηγήσεις συνολικής διάρκειας 2 ωρών. 

Ποιος είναι ο εισηγητής του σεμιναρίου;

Ο Χρίστος Βράχας, σπούδασε Ψυχολογία και Νομική αμφότερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στη Συστηματική Φιλοσοφία με προσανατολισμό στη Βιοηθική Φιλοσοφία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στην τρέχουσα περίοδο είναι τελειόφοιτος φοιτητής στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου με κατεύθυνση Γενετικής. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Εργάζεται ως Ψυχολόγος και εστιάζει στη διαχείριση συγκρούσεων, θυμού, κρίσεων πανικού και συμβουλευτική ζεύγους.

Τι περιλαμβανει ένα ασύγχρονο σεμινάριο στο PSYVERSITY;

Τα σεμινάρια, στηρίζονται κατά βάση σε video – εισηγήσεις. Κατά μέσο όρο, το υλικό ενός σεμιναρίου, αποτελείται κατά 50% ή περισσότερο, από video.

Όλα τα σεμινάρια, έχουν τον μέγιστο δυνατό αριθμό υποενοτήτων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η τμηματική παρακολούθηση τους.

Κάποια σεμινάρια, απαιτούν να περάσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να ξεκλειδώσει η δυνατότητα παρακολούθησης των επόμενων υποενοτήτων. Άλλα σεμινάρια, για το ξεκλείδωμα ενοτήτων απαιτούν τη συμπλήρωση κάποιου ερωτηματολογίου ή την ολοκλήρωση ασκήσεων.

Υλικό Σεμιναρίων:

  • Screening Tests – Ερωτηματολόγια προόδου, αυτοβοήθειας ή αξιολόγησης.
  • Πρόσθετο υλικό, όπως PDF, Φωτογραφίες, Αρθρογραφία κτλ.
  • Παρουσιάσεις PowerPoint
  • Προτεινόμενες Ασκήσεις Αυτοβοήθειας και αξιολόγηση προόδου μέσω του κλειστού forum.
  • Σε επιλεγμένα σεμινάρια, online συνάντηση με τον εισηγητή, σε προκαθορισμένη ημερομηνία.

Παροχές σεμιναρίων:

  • Ειδικό, κλειστό φόρουμ επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τον Εισηγητή του σεμιναρίου, προσβάσιμο μόνο σε όσους έχουν αγοράσει το σεμινάριο.
    Certification – Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου από τον φορέα που το προσφέρει.
  • Test Αξιολόγησης του σεμιναρίου.
  • Δικτύωση με τους εισηγητές και τα μέλη του Psyversity, μέσω κλειστού Facebook Group.

Αποκτήστε τώρα το ασύγχρονο σεμινάριο του PSYVERSITY: Διαχείριση Διαπροσωπικών Συγκρούσεων και παρακολουθήστε στο δικό σας χρόνο τις 10 εισηγήσεις διάρκειας 2 ωρών.