Νέες θεματικές κατηγορίες και νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη σεζόν 2023-2024, από το τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου παιδιού και Εφήβου.

(Από Οκτώβριο 2023)

Εργασιακός εκφοβισμός - Νέα θεματική ενότητα σε συνεργασία με το socialpolicy.gr

Για Επαγγελματίες που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, για διοικητικά στελέχη εταιρειών και οργανισμών, προϊστάμενους τμημάτων, εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους σε μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις κάθε τομέα, φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών και επαγγελματικών αντικειμένων

1. Εκφοβισμός στο χώρο εργασίας: Αναγνώριση και διαχείριση του φαινομένου

Δομή / Περιεχόμενο: 4 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Κόστος: 50,00

Εισηγητές: 
Πάρβη Πάλμου, ψυχολόγος
Ελένη Χρυσουλάκη, νομικός
Ιωάννης Μαρκέτος, σύμβουλος επιχειρήσεων

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr: από 1/10/2023 έως και 31/8/2024

2. Οι ψυχολογικές διαστάσεις του εργασιακού εκφοβισμού και η διαχείριση τους.

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης

Κόστος: 50,00

Εισηγητές
Πάρβη Πάλμου, ψυχολόγος
Ελένη Χρυσουλάκη, νομικός
Αφροδίτη Κατσίβα, ψυχολόγος
Ιωάννης Μαρκέτος, σύμβουλος επιχειρήσεων

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από: 1/10/2023

Ψυχογηριατρική - Νέα θεματική ενότητα (2 νέα σεμινάρια)

Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, νοσηλευτές, επαγγελματίες φροντιστές ηλικιωμένων και οικογενειακοί φροντιστές, που εργάζονται σε κλειστές δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ως οικογενειακοί φροντιστές για ηλικιωμένα άτομα με άνοια.

1. Οικογενειακή Φροντίδα Ανθρώπων με Άνοια.

Δομή / Περιεχόμενο: 2 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης

Κόστος: 40,00

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Προύσκας, ψυχολόγος, Δρ. Γεροντολογίας

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr: από 1/10/2023 έως και 31/8/2024

2. Κοινοτική και κλειστή φροντίδα ανθρώπων με άνοια.

Δομή / Περιεχόμενο: 2 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Κόστος: 40,00

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Προύσκας, ψυχολόγος, Δρ. Γεροντολογίας

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr: από 1/10/2023

Ψυχική Υγεία στην κοινότητα - Νέα θεματική ενότητα (2 νέα σεμινάρια)

Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε κοινοτικές δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας

1. To μοντέλο της ανάκαμψης (recovery) ως σύγχρονη προσέγγιση ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Κόστος: 50,00

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσούκας,

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr: από 1/10/2023

2. Το μοντέλο της συμπαραγωγής (Co-production) στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Κόστος: 50,00

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσούκας,

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από: 1/10/2023

Πολιτικές υγείας και ψυχικής υγείας - Νέα θεματική ενότητα σε συνεργασία με το Socialpolicy.gr (3 νέα σεμινάρια)

Για νέους ή δυνητικά επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), κοινωνικούς και οικονομικούς επιστήμονες με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας, φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

1. Εισαγωγή στις πολιτικές και συστήματα υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δομή / Περιεχόμενο: 4 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Κόστος: 50,00

Εισηγητές
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, οικονομολόγος, διδάκτωρ οικονομικής επιστήμης, Παν/μιο Πειραιά
Αλέξανδρος Καμέκης, Δρ. Ιατρικής σχολής Παν/μιο Κρήτης
Γεώργιος Φαράντος, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, τ. αναπληρωτής διοικητής Γ.Ν.Α

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από: 1/10/2023

2. Α’ βαθμια φροντίδα: Δομή, λειτουργία και βασικά χαρακτηριστικά.

Δομή / Περιεχόμενο: 5 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Κόστος: 50,00

Εισηγητές
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, οικονομολόγος, διδάκτωρ οικονομικής επιστήμης, Παν/μιο Πειραιά
Γεώργιος Φαράντος, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, τ. αναπληρωτής διοικητής Γ.Ν.Α
Θεόδωρος Δημόπουλος, κοινωνικός λειτουργός,διδάκτωρ Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ίρις Ευθυμίου – Eagleton, επιστημονική συνεργάτιδα του τμήματος οικονομικών και διοίκησης της υγείας, Παν/μιο Πειραιά

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από: 1/10/2023

3. Πολιτικές και συστήματα υπηρεσιών ψυχικής υγείας: Βασικές αρχές και εφαρμογή.

Δομή / Περιεχόμενο: 5 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Κόστος: 50,00

Εισηγητές
Μαρία Ντεβέ, ψυχολόγος, επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων της ΠΕΨΑΕΕ
Αντώνης Κατσαμάγκος, ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικά Υπεύθυνος στο ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από: 1/10/2023

Δουλεύοντας με τη ΔΕΠΥ στα διαφορετικά στάδια της ζωής - Νέα θεματική ενότητα (14 νέα σεμινάρια)

Για Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

1. Διάγνωση της ΔΕΠΥ και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά κι εφήβους.
2. Η ΔΕΠΥ στους ενήλικες: Κλινικά γνωρίσματα και θεραπευτικές παρεμβάσεις
3. Οι επιτελικές λειτουργίες στα άτομα με ΔΕΠΥ
4. Δουλεύοντας με τις Διαταραχές Κίνησης σε άτομα με ΔΕΠΥ - Κατανόηση και Διαχείριση των Δυσκολιών
5. Δουλεύοντας με τις Διαταραχές Λόγου σε άτομα με ΔΕΠΥ - Κατανόηση και Διαχείριση των Δυσκολιών
6. Δουλεύοντας με τις Συναισθηματικές Διαταραχές σε άτομα με ΔΕΠΥ - Κατανόηση και Διαχείριση των Δυσκολιών
7. ΔΕΠΥ & Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος - Κατανόηση και Διαχείριση των Δυσκολιών
8. Εξαρτήσεις Και Παραβατικότητα σε άτομα με ΔΕΠΥ - Κατανόηση και Διαχείριση των Δυσκολιών
9. Η θεραπευτική σχέση με την οικογένεια του ατόμου με ΔΕΠΥ
10. Τα άτομα με ΔΕΠΥ στο σχολικό πλαίσιο
11. Μαθησιακές δυσκολίες στα άτομα με ΔΕΠΥ
12. Οργάνωση του χρόνου και του χώρου στη ΔΕΠΥ
13. Η θεραπευτική χρήση των τεχνολογιών στη ΔΕΠΥ
14. Επαγγελματικός προσανατολισμός για τα άτομα με ΔΕΠΥ
• Το κάθε σεμινάριο της κατηγορίας περιλαμβάνει 2-3 εισηγήσεις και 1 δοκιμασία αξιολόγησης για την λήψη της βεβαίωσης
• Κόστος ανά σεμινάριο στην θεματική κατηγορία «Δουλεύοντας με τη ΔΕΠΥ» 40,00
• Διαθέσιμα στην πλατφόρμα tetedu.gr από: 31/10/2023

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις (1 νέο σεμινάριο)

Γνωρίζοντας την Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) στα παιδιά και τους εφήβους
Για Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ειδικούς θεραπευτές και παιδαγωγούς.

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Κόστος: 50,00

Εισηγητής: Γιάννης Σύρος, παιδοψυχίατρος

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από: 1/10/2023

Συνεχίζουν στο tetedu.gr και για την περίοδο 2023 -2024 - Κάνε την εγγραφή σου τώρα με τις νέες εκπτωτικές τιμές

Ενότητα Θεραπευτικές Προσεγγίσεις (2 σεμινάρια)

1. Δουλεύοντας με τις κατηγορίες της Νεύρωσης και της Ψύχωσης στη Λακανική Ψυχανάλυση: Διάγνωση και Θεραπευτικές τεχνικές

Για φοιτητές και τελειόφοιτους ψυχολογίας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, μεταπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές και εκπαιδευόμενους συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητής: Δρ.Γιάννης Γραμματόπουλος, ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής
Κόστος: 50,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr

2. Εισαγωγή στην ψυχανάλυση

Για φοιτητές και τελειόφοιτους ψυχολογίας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, μεταπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές και εκπαιδευόμενους συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Δομή / περιεχόμενο: 6 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις και μια δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητής: Δρ.Γιάννης Γραμματόπουλος, ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής
Κόστος: 70,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr

Ενότητα Ψυχική Υγεία - Ειδικά Θέματα (4 σεμινάρια)

1. Θέματα ψυχολογίας στην υγεία: Διαχείριση πόνου

Για φοιτητές και τελειόφοιτους ψυχολογίας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, μεταπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές και εκπαιδευόμενους συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Δομή / Περιεχόμενο: 2 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγήτρια: Νεκταρία Πούλη, ψυχολόγος
Κόστος: 40,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr

2. Μιλώντας για την απώλεια και το πένθος.

Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες.

Δομή / Περιεχόμενο: 7 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης

Εισηγητές
Μαρία Λαζαρίδου, ψυχίατρος- ψυχοθεραπεύτρια
Γιάννης Γραμματόπουλος, ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής
Δήμητρα Τσιαφούτη, ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια
Λιάνα Αργυροπούλου, ψυχολόγος
Τζένη Σουμάκη, παιδοψυχίατρος – ψυχαναλύτρια

Κόστος: 70,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr

3. Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού
Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας, τελειόφοιτους και απόφοιτους συναφών σχολών.

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητής: Γιώργος Ιατρού, ψυχολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας
Κόστος: 50,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

4. Αναγνώριση και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής
Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας

Δομή / περιεχόμενο: 10 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις και 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητές
Γιάννης Σύρος, παιδοψυχίατρος
Αγγέλα Μούγερ, σχολική ψυχολόγος
Νατάσα Καρακουλίδου, ειδική παιδαγωγός
Αλεξία Γερολυμάτου, ειδική παιδαγωγός

Κόστος: 80,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

Ενότητα Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (10 σεμινάρια)

Για νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τον αυτισμό, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας, τελειόφοιτους και απόφοιτους συναφών σχολών.

Εισαγωγή στον Αυτισμό: Κλινικά & γνωστικά χαρακτηριστικά

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητής: Γιάννης Σύρος, παιδοψυχίατρος
Κόστος: 50,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

2. Διαφορική διάγνωση & συννοσηρότητα στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητής: Γιάννης Σύρος, παιδοψυχίατρος
Κόστος: 50,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

3. Τρόποι και τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας σε άτομα ΔΑΦ

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητής: Χρήστος Σέρμπος, λογοθεραπευτής
Κόστος: 50,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

4. Η οργάνωση του χώρου και του χρόνου στα άτομα με ΔΑΦ: Η χρήση του TEACCΗ

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, εργοθεραπευτής
Κόστος: 50,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

5. Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση στην αντιμετώπιση των αισθητηριακών ελλειμμάτων στα άτομα με ΔΑΦ

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, εργοθεραπευτής
Κόστος: 50,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

6. Η χρήση των τεχνικών ABA και PBS στη θεραπευτική αποκατάσταση των ΔΑΦ

Δομή / Περιεχόμενο: 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγήτρια: Πολυξένη Κουραστή, ψυχολόγος
Κόστος: 50,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

7. Ψυχοκινητική αγωγή για άτομα με ΔΑΦ

Δομή / Περιεχόμενο: 2 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητές: Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, εργοθεραπευτής, Κωνσταντίνος Φούντας, γυμναστής προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής
Κόστος: 40,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

8. Κυκλοφοριακή αγωγή για άτομα με ΔΑΦ
Δομή / Περιεχόμενο: 2 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φούντας, γυμναστής προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής
Κόστος: 40,00
Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

9. Προσαρμοσμένη φυσική αγωγή για άτομα με ΔΑΦ

Δομή / Περιεχόμενο: 2 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φούντας
Κόστος: 40,00

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

10. Η θεραπευτική σχέση του επαγγελματία ψυχικής υγείας με το γονέα ατόμου με ΔΑΦ

Δομή: 6 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις / 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
Κόστος: 70,00

Εισηγητές
Γιάννης Μπριντζουλάκης, ψυχολόγος
Μαριάννα Τάσση, παιδοψυχίατρος
Κωνσταντίνος Μπόλιας, παιδοψυχίατρος
Νατάσα Καρακουλίδου, ειδική παιδαγωγός
Μπέττυ Μενούνου, ψυχολόγος
Αγγελική Μεννή, συστημική ψυχοθεραπέυτρια

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr έως και 31/8/2024

Β. Μικτή εκπαίδευση "Δουλεύοντας με τις ψυχικές διαταραχές στην κοινότητα

Εκπαίδευση & πρακτική άσκηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε κοινοτικές δομές

Σκοπός: η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τις βασικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής , τις συχνότερες ψυχιατρικές διαταραχές και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Ώστε: να μπορούν να εργάζονται θεραπευτικά με ψυχικά ασθενείς και τις οικογένειές τους στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας, σε κοινοτικές δομές.

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δομή: 26 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση – βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις
24 ώρες ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις

Ημερομηνίες θεωρητικής εκπαίδευσης:

Αποστολή βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

 • 24/11/2023
 • 15/12/2023
 • 20/1/2024
 • 10/2/2024
 • 2/3/2024
 • 6/4/2024

Ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις:

 • 9/12/2023
 • 13/1/2024
 • 3/2/2024
 • 24/2/2024
 • 30/3/2024
 • 20/4/2024

Κόστος συμμετοχής στην θεωρητική εκπαίδευση: 600,00
Ειδική τιμή: 480,00, για εγγραφές έως 20/10/2023, φοιτητές, ανέργους, εγγραφές άνω των 3 ατόμων και εφάπαξ πληρωμής του ποσού.

Εγγραφές έως: 20/11/2023

B) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Προαιρετικά και σε περιορισμένο αριθμό εκπαιδευομένων δίνεται η δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε κοινοτικές δομές

Δομή: Εξοικείωση με την λειτουργία της μονάδας , ανάπτυξη και εφαρμογή βασικών κλινικών δεξιοτήτων
Διάρκεια: 180 - 200 ώρες σε διάστημα 7 μηνών
Έναρξη: Ιανουάριος 2024 - Λήξη: Έως και Ιούνιο 2024

Κόστος συμμετοχής στην πρακτική άσκηση: 180,00
Ειδική τιμή: 120,00 για εγγραφές έως 20/10/2023, φοιτητές, ανέργους , εγγραφές άνω των 3 ατόμων και εφάπαξ πληρωμής του ποσού

Για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση απαραίτητη είναι η εγγραφή και παρακολούθηση της θεωρητικής εκπαίδευση

Θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος

Εκπαίδευση & πρακτική άσκηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας & εκπαίδευσης, τελειόφοιτους / απόφοιτους συναφών σχολών που προτίθενται να εργαστούν με άτομα με αυτισμό.

Σκοπός: η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, σχετικά με τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος καθώς και με τις αντίστοιχες αρχές θεραπείας και αποκατάστασης.

Ώστε: να είναι σε θέση να κατανοούν τις δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό, να σχεδιάζουν με υποστήριξη ένα πρόγραμμα παρέμβασης και να το υλοποιούν αποτελεσματικά.

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δομή: 28 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση – βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις
20 ώρες ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις

Ημερομηνίες θεωρητικής εκπαίδευσης:
Αποστολή βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

 • 1/12/2023
 • 10/1/2024
 • 27/1/2024
 • 24/2/2024
 • 17/3/2024

Ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις:

 • 16/2/2023
 • 20/1/2024
 • 10/2/2024
 • 10/3/2024
 • 6/4/2024

Κόστος συμμετοχής στην θεωρητική εκπαίδευση: 600,00
Ειδική τιμή: 480,00, για εγγραφές έως 1/11/2023, φοιτητές, ανέργους ,εγγραφές άνω των 3 ατόμων και εφάπαξ πληρωμής του ποσού.

Εγγραφές έως: 28/11/2023

1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Προαιρετικά και σε περιορισμένο αριθμό εκπαιδευομένων δίνεται η δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε 3 δομές θεραπείας και αποκατάστασης για άτομα με αυτισμό

Δομή: Εξοικείωση με την λειτουργία της μονάδας , ανάπτυξη και εφαρμογή βασικών κλινικών δεξιοτήτων
Διάρκεια: 180-200 ώρες σε διάστημα 7 μηνών
Έναρξη: Ιανουάριος 2024 - Λήξη: Έως και Ιούνιο 2024

Κόστος συμμετοχής στην πρακτική άσκηση: 180,00
Ειδική τιμή: 120,00 για εγγραφές έως 1/11/2023, φοιτητές, ανέργους , εγγραφές άνω των 3 ατόμων και εφάπαξ πληρωμής του ποσού.

Για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση απαραίτητη είναι η εγγραφή και παρακολούθηση της θεωρητικής εκπαίδευσης

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση πρώτων βοηθειών & εξειδίκευση σε χώρους ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής

Ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών με επιπλέον εξειδίκευση σε χώρους ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και κοινωνικής φροντίδας που απονέμει ταυτόχρονα 2 διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις:

1. Πλήρες πρόγραμμα για Α’ βαθμια (BLS, ΚΑΡΠΑ) και Β΄βαθμια φροντίδα (Πρώτες βοήθειες) σε όλες τις ηλικίες (βρέφη, παιδιά και ενήλικες), χρήση απινιδωτή, χορήγηση οξυγόνου

2. Εξειδίκευση όλων των παραπάνω για χώρους ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και κοινωνικής φροντίδας.
Το πρόγραμμα παρέχει όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές για μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική απόκριση σε έκτακτες ανάγκες, καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα περιστατικών και καταστάσεων άμεσα απειλητικών για την ανθρώπινη ζωή και την υγεία του θύματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που εξυπηρετούνται σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και κοινωνικής φροντίδας.

Εκπαιδευτής:
Κωνσταντίνος Τσούκας, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών/EFR Instructor

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και κοινωνικής φροντίδας που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 • Επαγγελματίες που εργάζονται σε χώρους και υπηρεσίες που εξυπηρετούν ή φιλοξενούν άτομα ευάλωτων ομάδων με ψυχικές, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και άτομα με αναπηρία
 • Εργαζόμενους σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία τυπικής και ειδικής εκπαίδευσης
 • Εργαζόμενους σε αθλητικούς χώρους και σωματεία
 • Ιδιώτες

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • E-learning (ασύγχρονη) εκπαίδευση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα με την χρήση μοναδικού κωδικού για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διήμερη δια ζώσης εκπαίδευση σε αίθουσα για ανάπτυξη δεξιοτήτων, προσομοίωση περιπτώσεων και πρακτική εφαρμογή

Διαθέσιμες 4 ημερομηνίες για επιτόπια εκπαίδευση και εξέταση

 • 14 & 15/10/2023
 • 11 & 12/11/2023
 • 20 & 21/1/2024
 • 9 & 10 /3/2024
 • 13 & 14/4/2024

Επιτόπια εξέταση για την παροχή πιστοποίησης
• Κόστος συμμετοχής: 240,00

Πληροφορίες και εγγραφές για όλα μας τα προγράμματα στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.