Το Career Paths, μια πλατφόρμα επαγγελμάτων – γέφυρα για το σύγχρονο κόσμο της εργασίας ξεκίνησε πολύ πρόσφατα την λειτουργία του στο ελληνικό διαδίκτυο.

Η πλατφόρμα Career Paths αποτελεί μια τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη συλλογή του βασικού χάρτη επαγγελμάτων αλλά και ειδικοτήτων που αναδύονται μέσα από τα σύγχρονα δεδομένα.

Σκοπός της είναι να αποτελέσει ένα ενημερωμένο εργαλείο πληροφόρησης για τους νέους ανθρώπους, δίνοντας έμφαση στο βασικό περιεχόμενο και αντικείμενο κάθε επαγγελματικού τομέα με μια προοπτική σύνδεσής τους με τις ανάλογες εκπαιδευτικές επιλογές, αλλά και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο «Οδηγός Επαγγελμάτων: Γέφυρα για το σύγχρονο κόσμο της εργασίας», αποτέλεσμα προσωπικής πρωτοβουλίας και πολλών χρόνων εμπειρίας της κ. Μαρίας Κουτσαύτη, Career Consultant, Ιδρύτριας & Διευθύνουσας της Εταιρείας Career Associates..

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα επαγγελμάτων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε μια σειρά από επαγγελματικούς τομείς.

Από την εύχρηστη μηχανή αναζήτησης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το κάθε επάγγελμα που σας ενδιαφέρει όπως:

  • Περιγραφή του επαγγέλματος
  • Χαρακτηριστικά προσωπικότητας που είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο επάγγελμα
  • Πληροφορίες για σχετικές σπουδές (ενδεικτικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα)

Η Πλατφόρμα αποτελεί παροχή των εταιρειών Career Associates & Evalion.

Μεταβείτε στην Πλατφόρμα Επαγγελμάτων Career Paths

Λίγα λόγια για την Career Associates

Από το 1991, η εταιρεία Career Associates στηρίζει το άτομο στην διαδικασία σχεδιασμού της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας.
Συμβάλλει στη στρατηγικά σχεδιασμένη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, σεβόμενη τις ατομικές ανάγκες και αξίες του.

Με συνέπεια και σεβασμό στις αξίες της συμβουλευτικής παρέχονται υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
  • Εκπαιδευτική Συμβουλευτική
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικής Ανάπτυξης
  • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Σεμινάρια
  • Μελέτες/Έρευνες και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα

Συνεργάζεται με πολλούς επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα όπως την Evalion και εξωτερικό όπως Psychological Associates, A.C.A IAEVG κ.α.

Λίγα λόγια για την Evalion

Στην Evalion συνδυάζονται η επιστήμη της εργασιακής ψυχολογίας, το data science και η τεχνολογία για να προσφέρουν μετρήσεις και δεδομένα που ενισχύουν τις αποφάσεις των ανθρώπων από την επιλογή σπουδών έως προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Αποτελεί την πρώτη εταιρεία που ανέπτυξε ειδικά ψυχομετρικά εργαλεία για επαγγελματικό προσανατολισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο το 1991. Έκτοτε, τα τεστ έχουν εξελιχθεί καταλήγοντας στην πιο σύγχρονη μορφή, τα τεστ συμβουλευτικής σταδιοδρομίας EvCareer.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας EvCareer έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις αποφάσεις σταδιοδρομίας εφήβων και ενηλίκων μέσω επιστημονικά αποδεδειγμένων μεθοδολογιών και έχουν συμπληρωθεί από περισσότερα από 100.000 άτομα.