Σπουδές Ψυχολογίας

Καθώς βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του Σεπτεμβρίου, μιας περιόδου όπου πολλοί νέοι και νέες, αλλά και οι οικογένειες τους, ερευνούν ανάμεσα σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να επιλέξουν το κατάλληλο για σπουδές ψυχολογίας,
συζητήσαμε με τον κ. Κωνσταντίνο Παππά,

Διευθυντή Διοίκησης του Κολλεγίου ICPS, και καταγράψαμε τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν κατά νου πριν αποφασίσουν.

Πολύ συχνά δημοσιεύονται διαφημίσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται σε «προπτυχιακά προγράμματα» ή «προγράμματα Bachelor» στην Ψυχολογία. Τα προγράμματα αυτά οδηγούν σε πτυχίο ίδιου επιπέδου;

Ναι. Ο τίτλος που απονέμεται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός πανεπιστημιακού προγράμματος εκπαίδευσης στην Ψυχολογία ή διαφορετικά, ενός προπτυχιακού (πριν δηλαδή από την απόκτηση του πτυχίου) προγράμματος στην Ψυχολογία, για τα βρετανικά πανεπιστήμια είναι το Bachelor.

Τι διάρκεια έχουν τα προγράμματα αυτά;

Αν πρόκειται για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι 3 χρόνια και αν πρόκειται για πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι από 4 ως 6 χρόνια.

Τα προγράμματα αυτά είναι ίδια ασχέτως του ιδρύματος που τα προσφέρει;

Ένα μέρος των προπτυχιακών προγραμμάτων των Βρετανικών Πανεπιστημίων, που έχει πιστοποιηθεί από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS), είναι παρόμοιο, καθώς ο Σύλλογος καθορίζει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Πέραν τούτου όμως, το κάθε Πανεπιστήμιο ανάλογα με το μέγεθος του Τμήματος Ψυχολογίας, τον αριθμό των καθηγητών του και την εξειδίκευση τους, την ιστορία του και την φιλοσοφική του τοποθέτηση, αναπτύσσει εξειδικευμένα μαθήματα και κατευθύνσεις. Έτσι, Πανεπιστήμια με μικρότερα Τμήματα είναι λογικό να μην προσφέρουν τις εξειδικεύσεις που διαθέτουν μεγάλα ιδρύματα του χώρου.

Παρατηρώ ότι επικεντρώνεστε σε προγράμματα Βρετανικών Πανεπιστημίων. Υπάρχουν άλλες επιλογές στην Ελληνική αγορά;

Σαφώς και υπάρχουν κάποιες επιλογές ακόμα, που προσφέρονται σε συνεργασία με Αμερικανικά Πανεπιστήμια. Αναφέρομαι όμως στα Βρετανικά, καθώς αυτά ως Ευρωπαϊκά εμπίπτουν στις Κοινοτικές Οδηγίες για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων, κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους υποψήφιους.

Είναι όλα τα προπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας των Βρετανικών Πανεπιστημίων πιστοποιημένα από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS);

Όχι βέβαια. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή. Δεν έχουν παρά να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του BPS (http://www.bps.org.uk) και να πραγματοποιήσουν μια αναζήτηση προκειμένου να διαπιστώσουν αν  το πρόγραμμα έχει λάβει πιστοποίηση και αν αυτή η πιστοποίηση είναι σε ισχύ.

Πόσο σημαντικό είναι να έχει πιστοποιηθεί το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου από το BPS;

Εξαιρετικά σημαντικό για τους απόφοιτους εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν εγγραφή στο BPS και στη συνέχεια αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στην Ελλάδα. Οι απόφοιτοι προγραμμάτων που δεν έχουν πιστοποιηθεί αναγκάζονται συνήθως να σπουδάσουν για τουλάχιστον έναν επιπλέον χρόνο σε Graduate Diploma σε κάποιο Πανεπιστήμιο στη Βρετανία, προκειμένου να μπορέσουν να εγγραφούν στο Σύλλογο. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι εάν δεν αποκτήσουν την εγγραφή στο Σύλλογο, δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί και σε Μεταπτυχιακά προγράμματα πιστοποιημένα από το BPS.

Προσφέρονται στην Ελλάδα πολλά προγράμματα Higher National Diploma (HND) στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτά αποτελούν πανεπιστημιακό τίτλο;

Το Edexcel που προσφέρει αυτά τα Higher National Diploma, είναι ένας γνωστός διεθνής φορέας επαγγελματικής πιστοποίησης και κατάρτισης και όχι τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πολλά πανεπιστήμια στη Βρετανία δέχονται αποφοίτους προγραμμάτων του Edexcel σε προπτυχιακά προγράμματα εξαιρώντας τους από την παρακολούθηση μαθημάτων (από 1 μάθημα ως 2 έτη σπουδών). Αυτό από μόνο του δεν καθιστά τον τίτλο του Edexcel πανεπιστημιακό.

Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη μας τον τρόπο εφαρμογής στην Ελλάδα, της Κοινοτικής Οδηγίας για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, είναι πολύ πιθανό, κάποιος που πραγματοποίησε μέρος των σπουδών του στην Ψυχολογία σε πρόγραμμα μονοετούς ή διετούς ανώτερου διπλώματος και ένα δεύτερο μέρος σε πρόγραμμα κάποιου Πανεπιστημίου, να μην μπορέσει τελικά να αναγνωριστεί καθώς δεν θα έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τριετείς πανεπιστημιακές σπουδές.

Σε μια καλύτερη περίπτωση, μπορεί να του ζητηθεί τριετής πρακτική ή εξετάσεις, καθώς το πρόγραμμα που θα έχει ολοκληρώσει, θα διαφέρει σημαντικά από αυτό που προσφέρει το Πανεπιστήμιο σε κάποιον που σπουδάζει όλα τα χρόνια σε Bachelor. Ένα επιπλέον ζήτημα που πιθανόν να προκύψει με την αναγνώριση και την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς στην Ελλάδα, είναι ότι πολλά HND που προσφέρονται στην Ελλάδα στο αντικείμενο, δεν παρέχονται από τον ίδιο το φορέα στη βάση του, αλλά έχουν αναπτυχθεί τοπικά.

Τι άλλο θα μπορούσε να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν ανάμεσα στα διάφορα προπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας;

Καταρχάς, πρέπει να προστατέψουν τον εαυτό τους από το «θάμπωμα» των λαμπρών διαφημίσεων και να εξετάσουν τι από τα παραπάνω ισχύει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που σκέφτονται να εγγραφούν.

Ένα επόμενο θέμα είναι, αν το πρόγραμμα είναι franchised και εάν εγγράφονται στα μητρώα του Πανεπιστημίου και λαμβάνουν φοιτητική ταυτότητα από το Πανεπιστήμιο.

Σημαντικό επίσης είναι το μέγεθος της βιβλιοθήκης σε αριθμό βιβλίων ειδικά για τις σπουδές στην Ψυχολογία. Προσοχή εδώ, καθώς ένα ίδρυμα που δηλώνει ότι έχει το εντυπωσιακό νούμερο των 10.000 βιβλίων, αλλά προσφέρει 25 διαφορετικά προγράμματα, έχοντας 300 βιβλία στο αντικείμενο της Ψυχολογίας, δεν προσφέρει στους σπουδαστές του 10.000 χρήσιμα βιβλία τους προσφέρει 300. 

Επόμενο σημαντικό θέμα προς διερεύνηση είναι ποιοι είναι οι καθηγητές που διδάσκουν στο πρόγραμμα σπουδών και ποια είναι η εμπειρία και εκπαίδευση τους.

Επιπλέον, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τη σελίδα του Πανεπιστημίου και να επεξεργαστούν τις πληροφορίες για το μέγεθος του Τμήματος Ψυχολογίας και ειδικά σε αριθμό καθηγητών, προγραμμάτων και σπουδαστών. Ένα Τμήμα που προσφέρει πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στο χώρο της Ψυχολογίας είναι προφανώς πιο εξειδικευμένο από κάποιο που προσφέρει ένα προπτυχιακό και ένα ή δυο μεταπτυχιακά προγράμματα.

Τέλος, ιδιαίτερα στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, σημασία έχει για κάποιους και το ύψος των διδάκτρων του προγράμματος και αν υπάρχουν επιπλέον, λιγότερο φανερά έξοδα από τα δίδακτρα του ιδρύματος στην Ελλάδα.

Συγγραφή Άρθρου

Όλα τα περιεχόμενα της Πύλης Ψυχολογίας - Psychology.gr προστατεύονται από την DMCA. Η αναδημοσίευση περιεχομένου είναι αποδεκτή, μόνο εφόσον τηρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παρακάτω κανόνες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Πύλη Ψυχολογίας θα προχωράει σε καταγγελία DMCA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διαβάστε προσεκτικά το σχετικό πλαίσιο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ DMCA.com Protection Status

Περισσότερα άρθρα του ειδικού συνεργάτη

Έναρξη 11 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στο Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS
Μεταπτυχιακά ICPS

Το Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών – ICPS ανακοινώνει την έναρξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που προσφέρει στην Ελλάδα, σε συνεργασία με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού!

30 χρόνια ιστορίας συμπληρώνονται φέτος για το Κολλέγιο, το οποίο πλέον γίνεται η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα σε αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων!

Master στην Ψυχολογία Υγείας

Το ICPS σε συνεργασία με το e-psychology προσφέρει ειδική έκπτωση (35%) στους επαγγελματίες υγείας που θα εγγραφούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά το έτος 2016-2017.

Προσωποκεντρικές Ρίζες - Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Προσωποκεντρικές Ρίζες

Το θρυλικό εκπαιδευτικό που εισήγαγε, διέδωσε και καθιέρωσε την Προσωποκεντρική Προσέγγιση στην Ελλάδα!!

Master στην Παιδοψυχολογία
Master στην Παιδοψυχολογία

Το ICPS σε συνεργασία με το e-psychology προσφέρει ειδική έκπτωση (25%) σε 5 επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς που θα εγγραφούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά το έτος 2016-2017.

Εγγραφή στο Newsletter

Απεχθανόμαστε το Spam! Στην 1η λίστα, θα λαμβάνετε emails από την Πύλη Ψυχολογίας για επιλεγμένα άρθρα ψυχολογίας. Στη 2η λίστα, θα λαμβάνετε προτάσεις βιβλίων ψυχολογίας. Στην 3η λίστα, κάντε εγγραφή μόνο αν είστε επαγγελματίας ψυχικής υγείας.

0
Shares