Νόμοι περί ψυχολογίας

Δείτε παρακάτω σημαντικούς νόμους που σχετίζονται με το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Ανατρέχοντας στα σχετικά ΦΕΚ που αναφέρονται, στη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα νόμο.

Σελίδα Εθνικού Τυπογραφείου


I. ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Ν 991/79 Ν 2646/98 ΦΕΚ 1331 / ΔΕΚ. 1998
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 89/48


II. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.
Ν 2873 ΦΕΚ 285 / ΔΕΚ. 2000


III. ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΦΕΚ 62/90 Απρίλιος 1991
ΦΕΚ 46/ 2 Απριλίου 1993


IV. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Φ.Ε.Κ. 1414/17-7-08, Απ. 49524/2362 & 49539/2369

google news iconΗ Πύλη Ψυχολογίας είναι εγκεκριμένος εκδότης (Publisher) στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε πρόσβαση στην αρθρογραφία και άμεση ενημέρωση για έρευνες ψυχολογίας και θέματα ψυχικής υγείας: Πύλη Ψυχολογίας - Google News

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

0
Shares