Ακρόαση άρθρου......

Με βάση αδιάσειστα στοιχεία από μια επαναθεώρηση υπάρχουσας έρευνας, η Ευρωπαϊκή Ψυχιατρική Ένωση (EPA) εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της άσκησης ως βασική πρόσθετη θεραπεία για προβλήματα ψυχικής υγείας.

Μείωση συμπτωμάτων των ψυχικών διαταραχών με τη συμβολή της άσκησης

Για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της EPA, που δημοσιεύθηκαν στην «Ευρωπαϊκή Ψυχιατρική» και οι οποίες υποδεικνύουν ότι ένα καθεστώς δομημένης άσκησης, θα πρέπει να προστεθεί στην τυπική φαρμακευτική αγωγή και την ψυχοθεραπεία, συνεργάστηκε μια διεθνής ομάδα επιστημόνων. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η άσκηση μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τα ψυχολογικά συμπτώματα, να βελτιώσει τη νοημοσύνη και να ενισχύσει την καρδιαγγειακή ικανότητα σε ασθενείς με κατάθλιψη και σχιζοφρένεια.

Είδη σωματικής άσκησης που βάσει ερευνών επιφέρουν την άμβλυνση ψυχικών διαταραχών 

Η ανάλυσή τους, που εκδόθηκε ως δήλωση θέσης και κατευθυντήριων γραμμών από την EPA, αποδεικνύει ότι η μέτρια ένταση αερόβιας άσκησης, δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον 150 λεπτά, μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης και της σχιζοφρένειας ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τη νοητική και καρδιοαναπνευστική υγεία στις διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν επίσης το συνδυασμό αερόβιας άσκησης με άσκηση αντίστασης για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για άτομα με διαταραχές φάσματος σχιζοφρένειας και μείζονα κατάθλιψη.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της EPA έγιναν αποδεκτές και από τον Διεθνή Οργανισμό Φυσικοθεραπευτών στην Ψυχική Υγεία καθώς μία ομάδα εμπειρογνωμόνων στους τομείς της φυσιοθεραπείας, ψυχιατρικής, ψυχολογίας και αθλητικής ιατρικής, πραγματοποίησε μια συστηματική ανασκόπηση της σημαντικής αυτής έρευνας γύρω από την άσκηση και την επιρροή της στην ψυχική υγεία.

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και η πλήρης ανάκαμψη μεταξύ των ατόμων με ψυχικές ασθένειες είναι συχνά φτωχά, ακόμη και για όσους λαμβάνουν τα κατάλληλα φάρμακα. Τα άτομα με ψυχικές ασθένειες έχουν επίσης πολύ κακή σωματική υγεία και φυσική κατάσταση, χαρακτηριστικά που οδηγούν αυτόν τον πληθυσμό να πεθάνει έως και είκοσι έτη νωρίτερα.

Τροφή για περαιτέρω έρευνα

Απαιτείται επιπρόσθετη έρευνα σχετικά με την επίδραση της θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς με διπολική διαταραχή, τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Επίσης, η κατανόηση του νευροβιολογικού μηχανισμού με τον οποίο η άσκηση επηρεάζει την ψυχική υγεία και η πιθανή επίδραση της καθιστικής ζωής στην ψυχική υγεία είναι επίσης σημαντικά θέματα για μελλοντική μελέτη.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Γκαλτέμης Αλέξανδρος

gkaltemis alexΤμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας.
Μετάφραση ξενόγλωσσου περιεχομένου, επιμέλεια άρθρων.