κλινική υπνοθεραπεία, βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί αρχικά, πως όταν γίνεται λόγος για την «Κλινική Υπνοθεραπεία», οποιοσδήποτε παραλληλισμός αυτής με την παραψυχολογία, την αστρολογία, τη μαγεία ή ακόμα και με μυστήρια παραθρησκευτικού περιεχομένου απέχει παρασάγγας από την αλήθεια. 

 Μολονότι η ελευθερία του κάθε ανθρώπου "επιτάσσει" την ενασχόληση εκείνου με ό,τι επιθυμεί και θεωρεί ορθό, παρά ταύτα θα ήταν παράλειψη να μη διευκρινιστεί η σκοπιμότητα της Κλινικής Υπνοθεραπείας ή Ύπνωσης, η οποία δεν είναι άλλη από την αντιμετώπιση ποικίλων σωματικών και ψυχικών παθήσεων και βέβαια η θεραπεία αυτών. Συμπληρωματικά, εξ όσων σημειώθηκαν παραπάνω, είναι σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να προσέχει ιδιαιτέρως πού απευθύνεται, καθώς η ανάγνωση σχετικής βιβλιογραφίας ή απλώς η παρακολούθηση σεμιναρίων δεν αρκεί, για να θεωρηθεί κάποιος κλινικός υπνοθεραπευτής – ψυχοθεραπευτής. Η Κλινική Υπνοθεραπεία συγκαταλέγεται μεταξύ των διασημότερων επιστημών και διδάσκεται στις ιατρικές σχολές, ενώ συνιστά περίφημη θεραπεία.

Τί συμβαίνει κατά τη διάρκεια της Κλινικής Υπνοθεραπείας

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της Κλινικής Υπνοθεραπείας πραγματοποιείται ουσιαστικά μια νοερή αναβίωση των εμπειριών και των βιωμάτων του ατόμου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, σταματούν να δημιουργούνται συλλογισμοί που προκαλούν αρνητισμό, ενώ τίθενται σε ισχύ σκέψεις που βρίθουν από νεοσύστατες ατομικές δεξιότητες. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι το άτομο κατά τη διάρκεια της ύπνωσης δεν απεμπολεί την αυτοκυριαρχία του, δεν παύει να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και φυσικά δεν υποπίπτει σε κάποιου είδους ετεροκαθορισμού. Απεναντίας, το θεραπευόμενο άτομο διαθέτει ολοκληρωτικά τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια την ύπνωσης. Ως γνωστόν, η προαναφερθείσα κατάσταση που περιέρχεται το άτομο, δηλαδή εκείνη της χαλάρωσης που διαμορφώνεται λόγω της ύπνωσης, είναι μια νοητή «τροχιά», εσωτερικά της οποίας εφαρμόζονται ορισμένες θεραπευτικές τεχνικές και φυσικά η ίδια η θεραπευτική αγωγή, για τα προς επίλυση συναισθηματικά, ψυχικά και ψυχοσωματικά προβλήματα, η οποία είναι πιο γνωστή ως «Υπνοθεραπεία». Η ύπνωση, επίσης, είναι μια σχετικά σύντομη μέθοδος και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους κάθε ηλικίας, ενώ χρησιμοποιείται και σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες χωρίς να υφίσταται κάποιο κώλυμα. Κατ’ επέκταση, λόγω της σύντομης αποτελεσματικότητάς της, η συγκεκριμένη θεραπεία δεν αποβλέπει σε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του θεραπευόμενου, συγκριτικά με άλλου είδους θεραπείες.

Διαταραχές που ενδείκνυται η Κλινική Υπνοθεραπεία

Κλείνοντας, παρακάτω σημειώνονται ενδεικτικά οι διαταραχές στις οποίες συνηθίζεται να αξιοποιείται η Κλινική Υπνοθεραπεία. Πρόκειται για την κατάθλιψη, τις κρίσεις πανικού, τις φοβίες, τη διακοπή του καπνίσματος, την παχυσαρκία, τα σεξουαλικής φύσεως προβλήματα, τον αλκοολισμό, την αντιμετώπιση της έλλειψης αυτοκυριαρχίας, τις διαταραχές της προσωπικότητας, τις μαθησιακές διαταραχές, τα προβλήματα σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων και άλλα.

Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία και πώς συνδέεται με την Κλινική Ύπνωση

Εν συνεχεία, σε μια εννοιολογική προσέγγιση, η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία αφορά μια καθορισμένη και σύντομη διαδικασία και τακτική θεραπείας, η οποία ενδείκνυται για όλο το φάσμα των νευροβιολογική φύσης λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος, καθώς επίσης και για λειτουργίες του συναισθηματικού, συγκινησιακού και συμπεριφορικού επιπέδου. Σύμφωνα με τη Βιοθυμική δεν υφίσταται κάποιο χάσμα μεταξύ νευροβιολογικού, συναισθηματικού, γνωστικού και θυμικού. Επιπλέον, βάσει της Βιοθυμικής, τα προαναφερθέντα δε βρίσκονται απλώς σε μια αλληλεπίδραση, αλλά στους ενήλικες συνιστούν μια αδιαχώριστη ολότητα, ακόμα και όσον αφορά την εκδήλωση του οποιουδήποτε συναισθήματος και φυσικά με τις επικείμενες συμπεριφορές και τους επακόλουθους συλλογισμούς. Δηλαδή, ο άνθρωπος από την πλευρά της Βιοθυμικής αντιμετωπίζεται σφαιρικά στο επίπεδο λειτουργίας και όχι απλώς ως ένα σύνολο διασυνδεδεμένων και συγχρόνως αυτόνομων λειτουργιών.

Τη σήμερον ημέρα, η «Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία» συνιστά αναμφισβήτητα την πιο ανεπτυγμένη μεταξύ των θεραπειών που αφορούν το υποσυνείδητο ή των θεραπειών σχετικά με το Συναισθηματικό κόσμο. Δεν πρέπει να παραλειφθεί, πως θεμελιώδεις καταβολές θεωρούνται οι προσεγγίσεις στην Κλινική Ύπνωση και συγκεκριμένα σε αυτήν της υπνοθεραπείας του Erik H. Erikson, της θεραπείας του Εγώ, της αναλυτικής υπνοθεραπείας κλπ. Συμπληρώνοντας, η Βιοθυμική Υπνοθεραπεία χαρακτηρίζεται από μια εύπλαστη δομή, από την οποία προέρχεται η σπουδαία δυνατότητα προσαρμογής και εφαρμογής αυτής της θεραπείας στις ατομικές και συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε ατόμου, οι οποίες ανάγκες μεταβάλλονται σε κάθε επίπεδο κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι μέθοδοι που αξιοποιούνται από την Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία είναι καινοτόμες και εμπεριστατωμένες βάσει επιστημονικής έρευνας και μελέτης, ενώ στο επίπεδο ολοκλήρωσης της θεραπευτικής διαδικασίας δεν αμφισβητείται η τελεσφόρα κατάληξη.

Το θεωρητικό υπόβαθρο της Βιοθυμικής Ψυχοθεραπείας

Επιπροσθέτως, όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου κινείται η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία, αυτό ουσιαστικά είναι που "καθοδηγεί" τις πρακτικές μεθόδους της θεραπείας αυτής, ενώ παρατηρείται διαφοροποίηση από άλλες προσεγγίσεις κλινικής ύπνωσης. Ειδικότερα, το θεωρητικό υπόβαθρο της Βιοθυμικής Ψυχοθεραπείας εκπορεύεται κυρίως από τις σύγχρονες έρευνες της νευροβιολογίας του συναισθήματος και από τη σύγχρονη συγκινησιακή νευροεπιστήμη, από την Επιγενετική, τη Ψυχολογίας του Χάους, τις θεωρίες της Κβαντικής Ψυχολογίας και από την περίφημη θεωρία των Καταστάσεων των John & Helen Watkins.

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί μια αξιόλογη παράμετρος της προσέγγισης της Βιοθυμικής, η οποία είναι συνειδητή προετοιμασία του ατόμου προς θεραπεία. Ουσιαστικά, σκοπός αυτής της προετοιμασίας είναι η βαθμιαία επικέντρωση του θεραπευόμενου- δια μέσου συζητήσεων- σε εκείνους τους εσωτερικούς μηχανισμούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση και συνέχεια των δυσάρεστων αντιδράσεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών που ταλανίζουν το άτομο. Ταυτόχρονα, σκοπός είναι η διαμόρφωση επαρκούς συνθήκης, ώστε να διασφαλίζεται η αρμονική συνεργασία του συνειδητού στην όλη θεραπευτική διαδικασία. Ο τελικός στόχος της Βιοθυμικής Ψυχοθεραπείας είναι, τρόπον τινά, η επαναπροσέγγιση και αναδιαμόρφωση της κάθε συγκινησιακής προδιάθεσης που παρατηρείται. Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία είναι κατάλληλη για όλες τις ψυχοσωματικές και τις διαταραχές του συναισθήματος.

Συγγραφή Άρθρου

Νεκτάριος Κοσμάς - Ψυχοθεραπευτής

Νεκτάριος Κοσμάς: έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον επαγγελματικό κατάλογο ειδικών παρέχονται από τους ίδιους τους ειδικούς, κατά την εγγραφή τους στο σύστημα. Όταν βλέπετε την ένδειξη «έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology”, σημαίνει ότι το Psychology έχει ελέγξει, με email, τηλεφωνικά ή/και με λήψη των σχετικών εγγράφων, τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ότι ο ειδικός είναι υπαρκτό πρόσωπο.
  • Ότι τα πτυχία οι τίτλοι και οι εξειδικεύσεις που αναφέρει είναι αληθινά.
  • Ότι οι πληροφορίες που αναφέρει ισχύουν.

Εξειδ. Ιατρική Ψυχολογία Ε.Κ.Π.Α., Συνθετική συμβουλευτική - ψυχοθεραπεία, Κλινική Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία - Υπνοθεραπεία. Μελος Ε.Ε.Σ, E.A.C., I.A.R.P.P.,GHSC

Όλα τα περιεχόμενα της Πύλης Ψυχολογίας - Psychology.gr προστατεύονται από την DMCA. Η αναδημοσίευση περιεχομένου είναι αποδεκτή, μόνο εφόσον τηρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παρακάτω κανόνες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Πύλη Ψυχολογίας θα προχωράει σε καταγγελία DMCA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διαβάστε προσεκτικά το σχετικό πλαίσιο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ DMCA.com Protection Status
Σχετικά άρθρα

Βρείτε Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπευτή

Επιλέξτε θεραπευτή ανάλογα με την εξειδίκευση σε συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

Μεταβείτε στον κατάλογο Ειδικών Ψ.Υγείας »

Περισσότερα άρθρα του ειδικού συνεργάτη

Διακοπή ψυχοθεραπείας - παράγοντες και κίνητρα
Διακοπή ψυχοθεραπείας

Η διακοπή της ψυχοθεραπείας, όπως και η συνεχής απουσία του θεραπευόμενου από τις συνεδρίες, είναι βέβαια μια κατάσταση όχι σπάνια. Ωστόσο ακόμα πιο συχνή είναι η σκέψη για την ενδεχόμενη διακοπή της ψυχοθεραπείας, η οποία αρκετές φορές έχει περάσει - έστω και φευγαλέα - ή βρίσκεται σταθερά στο μυαλό εκείνων που επισκέπτονται κάποιον ειδικό ψυχοθεραπευτή ή ψυχολόγο.

Oριακή μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας
Oριακή διαταραχή

Βάσει των όσων γνωστοποιούνται από τον Αμερικανικό Ψυχιατρικό Σύλλογο, η οριακή μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας συγκαταλέγεται μεταξύ των διαταραχών προσωπικότητας Β κατηγορίας, ενώ ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό της είναι ο έντονα μεταβαλλόμενος συναισθηματικός κόσμος του ατόμου. Δηλαδή, το άτομο εκείνο εμφανίζεται ασταθές στις διαπροσωπικές του σχέσεις, καθώς και έντονα παρορμητικό.

Αντίσταση στη θεραπεία
Αντίσταση θεραπευόμενου

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας, ως γνωστόν, συνιστά την πορεία εκείνου του ατόμου, το οποίο αποφασίζει να αλλάξει την παθητική στάση που έχει προς τον εαυτό του σε κριτική, με σκοπό να βελτιώσει ή να αλλάξει εξ ολοκλήρου τον τρόπο ζωής του. Βεβαίως μια τέτοια τακτική συνεπάγεται και το να πάρει ο θεραπευόμενος την ευθύνη που έχει για τη ζωή, την οποία επιθυμεί να αλλάξει, και να κινητοποιηθεί.

Μπορώ να διαχειριστώ τις έμμονες ιδέες μου;
Εμμονές

Είναι γνωστό ότι οι εμμονές και γενικότερα οι αρνητικές σκέψεις συνιστούν κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της αγχώδους διαταραχής. Η επιρροή που ασκεί το άγχος στον άνθρωπο είναι τέτοιου βαθμού που μοιάζει ακατόρθωτο να σταματήσει κάποιος να σκέφτεται πολύ όσα δεν επιθυμεί να σκέφτεται.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :
0
Shares