Πρόκειται για μία διεθνή έρευνα για την χρήση του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, την οποία διεξάγει το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης στη Γαλλία σε συνεργασία με 7 Ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα (μεταξύ των οποίων και το ΤΕΙ Κρήτης στην Ελλάδα), 5 ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ν. Αμερική και 2 στην Μέση Ανατολή.

Η συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη και εθελοντική. 

Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη σύνταξη επιστημονικής έκθεσης-αναφοράς και θα παραμείνουν εμπιστευτικά και ανώνυμα. 

Για συμμετοχή στην έρευνα, κάντε click στην παρακάτων διεύθυνση: Cross-cultural Internet and mobile phone uses

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Αλεξία Μάστορα