Ακρόαση άρθρου......

Ενώ η γενική νοημοσύνη έχει μελετηθεί ευρέως από τους ψυχολόγους για πάνω από έναν αιώνα, έχει δοθεί σχετικά μικρή προσοχή στην κοινωνική νοημοσύνη.

Το 1920, ο ψυχολόγος Edward Thorndike όρισε την κοινωνική νοημοσύνη ως «την ικανότητα να κατανοείς και να διαχειρίζεσαι αλλά και να ενεργείς με σύνεση στις ανθρώπινες σχέσεις».

Τι είναι η κοινωνική νοημοσύνη και σε τι διαφέρει από το IQ και τη συναισθηματική νοημοσύνη;

Όλες οι μορφές νοημοσύνης, είτε πρόκειται για γενική (συχνά αναφερόμενη ως «λεκτική» ή «ακαδημαϊκή») νοημοσύνη είτε για συναισθηματική νοημοσύνη συνθέτουν την ανθρώπινη «πολλαπλή νοημοσύνη».

Ενώ η γενική νοημοσύνη (IQ) - αυτό που μετράται μέσω ενός «πηλίκου νοημοσύνης»  - είναι η ικανότητα ενός ατόμου να σκέφτεται και να χρησιμοποιεί νοητική συλλογιστική, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η κατανόηση των συναισθημάτων, η ικανότητα να ενεργοποιεί και να «διαβάζει» τα συναισθηματικά μηνύματα των άλλων και η ρύθμιση των συναισθημάτων.

Η κοινωνική νοημοσύνη, από την άλλη πλευρά, είναι η κατανόησή μας για τις κοινωνικές καταστάσεις και η ικανότητά μας να συμπεριφερόμαστε αποτελεσματικά ως κοινωνικά όντα.

Τα συνώνυμα για την κοινωνική νοημοσύνη θα περιλαμβάνουν την κοινωνική ικανότητα, τις κοινωνικές δεξιότητες ή τη διακριτικότητα σε κοινωνικές καταστάσεις. Από τις διάφορες μορφές νοημοσύνης, η κοινωνική νοημοσύνη είναι αυτή που αναπτύσσεται κυρίως μέσω αλληλεπιδράσεων με άλλους και μάθησης για τον έλεγχο του κοινωνικού μας περιβάλλοντος.

Ποιες είναι οι ενδείξεις ότι κάποιος είναι κοινωνικά ευφυής;

Πρώτα απ 'όλα, τα κοινωνικά ευφυή άτομα είναι καλά στο να εκφράζονται προφορικά. Είναι καλοί ομιλητές και επιδέξιοι συνομιλητές.

Είναι επίσης έξυπνοι: καλοί ακροατές και ικανοί να «διαβάζουν» διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις.

Διαθέτουν αυτό που ονομάζεται "savoir-faire"- γνωρίζοντας πώς να συμπεριφέρονται και να αποδίδουν κατάλληλα, σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις (Riggio, Eaton, & Funder, 2020).

Συμβουλευτική Γονέων: 3 Ημέρες, 8 Σεμινάρια
Διοργάνωση: PSYCHOLOGY.GR | Διεξαγωγή: Online - Zoom | Γενική Είσοδος: 35 €

Τα άτομα με υψηλά επίπεδα κοινωνικής νοημοσύνης τείνουν να έχουν μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα φίλων και γνωστών. Γίνονται καλοί πωλητές και συχνά βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις.

Τα κοινωνικά ευφυή άτομα τείνουν επίσης να κάνουν καλύτερες πρώτες εντυπώσεις από τους άλλους (Riggio, 1986).

Πώς να αξιολογήσετε την κοινωνική νοημοσύνη

Παρόλο που μπορούμε να παρατηρήσουμε ανθρώπους που φαινομενικά έχουν κοινωνική νοημοσύνη - τα πάνε καλά με τους άλλους ανθρώπους και ''το 'χουν'' με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις - η μέτρηση της κοινωνικής νοημοσύνης βασίστηκε κυρίως σε μέτρα αυτοαναφοράς.

Ακολουθούν παραδείγματα που αξιολογούν στοιχεία της κοινωνικής νοημοσύνης. Η συμφωνία με αυτά τα στοιχεία υποδηλώνει υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής νοημοσύνης.

  • Όταν βρίσκομαι σε συζητήσεις, πιάνω τον εαυτό μου να κάνει ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας.
  • Συνήθως παίρνω την πρωτοβουλία να συστηθώ σε αγνώστους.
  • Στα πάρτι, μου αρέσει να μιλάω με μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Αυτά τα στοιχεία αξιοποιούν τη διάσταση της κοινωνικής εκφραστικότητας της κοινωνικής νοημοσύνης.

  • Καθώς μεγάλωνα, οι γονείς μου πάντα τόνιζαν τη σημασία των καλών τρόπων.
  • Φροντίζω να λαμβάνω υπόψη την εντύπωση που κάνω στους άλλους.
  • Μου αρέσει να ανακαλύπτω τι κάνει στους άλλους ανθρώπους κλικ.

Συμβουλευτική Γονέων: 3 Ημέρες, 8 Σεμινάρια
Διοργάνωση: PSYCHOLOGY.GR | Διεξαγωγή: Online - Zoom | Γενική Είσοδος: 35 €

Αυτά τα στοιχεία μετρούν τη συνιστώσα της κοινωνικής ευαισθησίας της κοινωνικής νοημοσύνης, η οποία είναι η ικανότητα ανάγνωσης των άλλων και των κοινωνικών καταστάσεων.

  • Μπορώ να νιώθω άνετα με όλους τους τύπους ανθρώπων - νέους και ηλικιωμένους, πλούσιους και φτωχούς.
  • Συχνά διαπιστώνω ότι είμαι ο εκπρόσωπος μιας ομάδας.
  • Μπορώ εύκολα να προσαρμοστώ σε οποιαδήποτε κοινωνική κατάσταση.

Η συμφωνία με αυτά τα στοιχεία υποδηλώνει ότι κάποιος διαθέτει τις δεξιότητες παιχνιδιού ρόλων που επιτρέπουν στους κοινωνικά ευφυείς ανθρώπους να ταιριάζουν σε κοινωνικές καταστάσεις με ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ανθρώπων.

Ένας πληρέστερος δείκτης που μετρά τόσο τα στοιχεία της συναισθηματικής όσο και της κοινωνικής νοημοσύνης είναι το Social Skills Inventory (Riggio & Carney, 2003), το οποίο παρέχει μια λεπτομερή αναφορά της κατοχής αυτών των σημαντικών μορφών νοημοσύνης.

Η κοινωνική νοημοσύνη είναι σημαντική καθώς συνδέεται με την κοινωνική επιτυχία και είναι σημαντική σε επαγγέλματα και θέσεις ηγεσίας.

Αδειοδοτημένη αναδημοσίευση από: psychologytoday.com - αρθρογράφος: Ronald E. Riggio Ph.D.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Σοφία Τουμανίδου

sofia toumanidou 02Μέλος της Διαχειριστικής ομάδας του PSYCHOLOGY.GR.
Επιμέλεια άρθρων, Υποστήριξη συνεργατών.