Καλώς ορίσατε στην έρευνα του προγράμματος Επιστημών Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ονομάζομαι Διαμαντούλα Παππά και είμαι φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας.

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου διατριβής την οποία διενεργώ υπό την εποπτεία του Δρ. Γεώργιου Γεωργίου, καλείστε να συμμετάσχετε σε έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση των Eπιπέδων Eνασχόλησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, της Προσωπικότητας και των Συναισθηματικών Καταστάσεων σε Ελληνόφωνους Νεαρούς Ενήλικες ηλικίας 18-30 στην Κύπρο.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική.

Παραμένετε ανώνυμοι και μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες θα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τον σκοπό της έρευνας, τη φόρμα συγκατάθεσης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των ερευνητών σε περίπτωση ανάπτυξης ερωτήσεων ή ενδοιασμών και ενστάσεων.

Σε περίπτωση δημοσίευσης των αποτελεσμάτων η προσωπική σας ταυτότητα προστατεύεται. Ακόμη, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα πενταψήφιο κωδικό και να τον φυλάξετε για ενδεχόμενη χρήση σε περίπτωση επιθυμίας απόσυρσης.

Προκειμένου να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο θα χρειαστεί να διαθέσετε περίπου 10 λεπτά. Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχετε θα αναλυθούν συνολικά.

Όλα τα ερωτηματολόγια και τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με απόλυτη εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679) και τον Νόμο για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Ελεύθερη Διακίνηση τέτοιων Δεδομένων του 2018 (Ν.
185(Ι)/2018).

Η παρούσα έρευνα έχει λάβει έγκριση από Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (2022.01.262).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Συντάκτης στην Πύλη Ψυχολογίας - Psychology.gr
Μετάφραση, απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr