Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη σύνδεση μεταξύ του τύπου προσωπικότητας και της κόπωσης συμπόνοιας, της επαγγελματικής εξουθένωσης, του δευτερογενούς τραύματος, της ψυχικής ανθεκτικότητας και της σχεσιακής ειρήνης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, συγκεκριμένα Ψυχολόγους και Ψυχολόγους Ψυχοθεραπευτές.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια μελέτη που αναζητά την επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και την συσχέτιση του τύπου προσωπικότητας.

Η παρούσα μελέτη διενεργείται από την Μάρθα Πολυζωίδη τελειόφοιτη Σπουδάστρια του Τμήματος Ψυχολογίας του SCG - Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος σε συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία» με Υπεύθυνο Καθηγητή τον κ. Δημήτρη Δ. Βλαστό, Ψυχολόγο Υγείας BSc, MSc, MS, Διευθυντή του Εργαστηρίου Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του SCG.

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια της εν λόγω μελέτης είναι η Φιλίππα Κολοκοτρώνη, Ψυχολόγος BSc, MSc, Phd, Post Doc.

Η μελέτη αυτή έχει λάβει την έγκριση της Επιτροπής Έρευνας, Ηθικής και Δεοντολογίας του SCG - Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος με αριθμό: TER2024-237

Στόχος της μελέτης για την επαγγελματική εξουθένωση σε ειδικούς ψυχικής υγείας
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη σύνδεση μεταξύ του τύπου προσωπικότητας και της επαγγελματικής εξουθένωσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, συγκεκριμένα Ψυχολόγους και Ψυχολόγους Ψυχοθεραπευτές. Η διαδικασία αποσκοπεί να συλλέξει δεδομένα για την επαγγελματική εξουθένωση καθώς και την επίδραση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στην επαγγελματική εξουθένωση.

Κριτήρια και Φύση της Συμμετοχής:
Αν είστε 18 ετών και πτυχιούχος Ψυχολόγος σάς προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτήν την ηλεκτρονική μελέτη συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που ακολουθεί (εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης: 5 λεπτά).

Οφέλη:
Δεν προβλέπεται ότι θα αποκτήσετε κάποιο άμεσο και προσωπικό όφελος από τη συμμετοχή σας σε αυτήν την μελέτη.

Κίνδυνοι και Επιπλοκές:
Δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος και καμία επιπλοκή από τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη μελέτη.

Αμοιβές:
Δεν υπάρχει χρηματική αμοιβή για τη συμμετοχή στη μελέτη.

Εμπιστευτικότητα:
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα και δε χρειάζεται να παρέχετε καμία πληροφορία για την ταυτότητά σας. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν από τους Ερευνητές και μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για μελέτες εγκεκριμένες από τον αρμόδιο, προαναφερόμενο Φορέα.

Εθελοντική Συμμετοχή και Απόσυρση από τη Μελέτη:
Η συμμετοχή σας σε αυτήν τη μελέτη είναι εθελοντική. Αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε να συμμετάσχετε στη μελέτη χωρίς κανέναν εξαναγκασμό ή κάποια εξωτερική πίεση. Σημαίνει ακόμα ότι είστε ελεύθεροι να τερματίσετε τη συμμετοχή σας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της μελέτης (απλά μπορείτε να διακόψετε το ερωτηματολόγιο), χωρίς κανέναν ενδοιασμό, και χωρίς να πρέπει να δώσετε κάποια εξήγηση. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσυρθείτε από τη μελέτη εφόσον έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα πρέπει να επανέλθετε με σχετικό αίτημα προωθώντας μας τον αναγνωριστικό κωδικό που σας ζητήθηκε να καταχωρήσετε πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Ευθύνη:
Συμφωνώντας να συμμετάσχετε σε αυτήν τη μελέτη, δεν παραιτείστε από τα δικαιώματά σας, ούτε αποδεσμεύετε τους ερευνητές, και τον εμπλεκόμενου Φορέα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Επικοινωνία:
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της Σπουδάστρια mpolyzoidi @ scg.edu.gr ή στη διεύθυνση του Υπευθύνου του Μαθήματος dvlastos @ scg.edu.gr και να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή σας στην παρούσα μελέτη (π.χ. δικαίωμα συμμετοχής, κατάθεση παραπόνων, κ.τ.λ.). Οι αρμόδιοι που παρακολουθούν τη μελέτη θα ανταποκριθούν άμεσα σε ό,τι χρειαστεί.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας, όπως και για το χρόνο σας!

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην έρευνα, παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και η προσωπικότητα

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Χάιντι Μαρτινίδου

martinidou haidiΜέλος της Διαχειριστικής ομάδας του PSYCHOLOGY.GR.
Επιμέλεια άρθρων, Υποστήριξη συνεργατών.