• Η ομάδα του βιβλιοπωλείου ψυχολογίας του PSYCHOLOGY.GR, σας προτείνει 6 βιβλία για τις υπαρξιακές ψυχοθεραπείες και ακόμη πιο στοχευμένα, για την προσωποκεντρική προσέγγιση στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία.

  • Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και φιλόσοφος, ο οποίος εισήγαγε τη θεραπευτική προσέγγιση του focusing (διαδικασία εστίασης) που μεταθέτει την προσοχή στο σώμα.

    Προσωπική ζωή του Eugene Gendlin
    Γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου του 1926 και με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία η οικογένειά του μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1939.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ