Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και φιλόσοφος, ο οποίος εισήγαγε τη θεραπευτική προσέγγιση του focusing (διαδικασία εστίασης) που μεταθέτει την προσοχή στο σώμα.

Προσωπική ζωή του Eugene Gendlin
Γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου του 1926 και με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία η οικογένειά του μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1939.

Σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 μαθήτευσε κοντά στον Carl Rogers, οι ψυχοθεραπευτικές θεωρίες του οποίου τον επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό. Με την πρώτη του σύζυγο απέκτησε δύο παιδιά και με την δεύτερη σύζυγο ένα. Σήμερα, ζει στη Νέα Υόρκη και είναι 90 ετών.


Επαγγελματική σταδιοδρομία
Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού κύκλου των σπουδών του, ο Gendlin έγινε καθηγητής φιλοσοφίας και ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1995. Ίδρυσε το περιοδικό Psychotherapy: Theory Research and Practice και το 1986 ίδρυσε το Ινστιτούτο Focusing με σκοπό την κατάρτιση και εκπαίδευση στη νέα θεραπευτική προσέγγιση focusing.


Έχει γίνει αποδέκτης πολλών τιμητικών διακρίσεων, όπως το Βραβείο Διακεκριμένου Επαγγελματία στην Ψυχολογία και την Ψυχοθεραπεία από το Τμήμα Ψυχοθεραπείας της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης το 1970, το Βραβείο Charlotte και Karl Bühler από το Τμήμα Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης το 2000, το Βραβείο Διακεκριμένης Θεωρητικής και Φιλοσοφικής Προσφοράς στην Ψυχολογία από το Τμήμα της Θεωρητικής και Φιλοσοφικής Ψυχολογίας της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης το 2011, κ.α.

Έγραψε πολυάριθμα φιλοσοφικά και ψυχοθεραπευτικής φύσεως βιβλία, ανάμεσα στα οποία και το Focusing (1978) το οποίο έχει μεταφραστεί σε 17 γλώσσες.

Συμβολή του Eugene Gendlin στην ψυχολογία

Ο Gendlin είναι ο εισηγητής του focusing (διαδικασίας εστίασης), της θεραπευτικής προσέγγισης που μεταθέτει την προσοχή στο σώμα και μπορεί να εφαρμοσθεί σε ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών συνεδριών. Η διαδικασία εστίασης είναι μία βιωματική μέθοδος επεξεργασίας των θεμάτων που απασχολούν το άτομο, με χαρακτηριστικό στοιχείο ότι η επικέντρωση γίνεται στο σώμα και στην αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων που αυτό εκπέμπει. Βασική πεποίθηση της διαδικασίας εστίασης είναι ότι το σώμα, πέρα από το μυαλό και την ψυχή, διαθέτει τη δική του ευφυΐα. Η διαδικασία εστίασης λοιπόν, μαθαίνει στο άτομο τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έρθει σε επαφή με τη σωματική του ευφυΐα. Υπό αυτό το πρίσμα, η διαδικασία εστίασης λειτουργεί συμπληρωματικά με την νοητική και συναισθηματική ευφυΐα που διαθέτει το άτομο, καθώς συνειδητοποιώντας τη σωματική γνώση το άτομο βιώνει ολιστικά τη βαθύτερη σχέση με τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του.

Στο θεωρητικό αυτό πλαίσιο, η σωματική γνώση ονομάζεται βιωμένη αίσθηση (felt sense), είναι δηλαδή η άμεση σωματική αίσθηση μίας οποιασδήποτε κατάστασης ή οποιουδήποτε προβλήματος.

Καθώς η φύση της διαδικασίας εστίασης είναι βιωματική δεν είναι δυνατόν να εξελιχθεί συστηματικά, ωστόσο στηρίζεται σε μία σειρά συγκεκριμένων βημάτων τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στην εκμάθηση και εφαρμογή της προσέγγισης αυτής.

Τα βήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • Δημιουργία εσωτερικού ελεύθερου «χώρου».
  • Αναμονή για την εμφάνιση της «βιωμένης αίσθησης» (felt sense)
  • Αναζήτηση του κατάλληλου «συμβόλου»
  • Αντήχηση / Καθρέφτισμα
  • Εσωτερικός διάλογος
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας


Μέσα από τη διαδικασία της εστίασης, ο πελάτης διδάσκεται τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έλθει σε επαφή με τα βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής του και κατά συνέπεια να αντιληφθεί τι πραγματικά αισθάνεται και τι ουσιαστικά επιθυμεί, συμφιλιώνεται με τον εαυτό του και αποδέχεται την αληθινή του φύση, αποκτά ή βελτιώνει τη σχέση του με το σώμα του, διευκολύνεται σχετικά με τη λήψη σημαντικών αποφάσεων έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις κριτικές του ικανότητες και αποκτά την ικανότητα να μετατρέπει την αυτοκριτική για τις διάφορες πτυχές της ζωής του σε ισχυρό σύμμαχο.

Η προσέγγιση της διαδικασίας εστίασης μπορεί να εφαρμοσθεί και στη θεραπεία με ζευγάρια.

Είπε: «Κάθε αρνητικό συναίσθημα είναι εν δυνάμει ενέργεια προς έναν πιο σωστό τρόπο ύπαρξης εφόσον δοθεί χώρος για να κινηθεί προς την ορθότητά του.»


Βιβλία του Eugene Gendlin

1. Experience and the Creation of Meaning: a Philosophical and Psychological Approach to the Subjective (1962)
2. Focusing (1978)
3. Let Your Body Interpret Your Dreams (1986)
4. Thinking Beyond Patterns: Body, Language, and Situations (1991)
5. The Primacy of the body, not the primacy of perception: How the body knows the situation and philosophy (1992)
6. Crossing and Dipping: Some Terms for Approaching the Interface between Natural Understanding and Logical Formulation (1995)
7. Focusing-Oriented Psychotherapy (1996)
8. A Process Model (1997)
9. The Responsive Order: A New Empiricism (1997)

Πηγές
1. Focusing (1978)
2. Ελληνικό Κέντρο Focusing