• Η ψυχολογική χειραγώγηση είναι η άσκηση αθέμιτης επιρροής μέσα από την ψυχική διαστρέβλωση και τη συναισθηματική εκμετάλλευση με σκοπό την απόκτηση εξουσίας, οφελών ή προνομίων εις βάρος του θύματος.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ