• Η χειραγώγηση σήμερα αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν ψυχολογικό μέσο βίας των ισχυρών ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να επιβληθούν ελέγχοντας τους πιο αδύναμους. Θεωρείται μια άκρως προσβλητική συμπεριφορά για την ανθρώπινη προσωπικότητα και δυστυχώς τα κρούσματα τέτοιων φαινομένων πολλαπλασιάζονται στις μέρες μας, γιατί οι άνθρωποι έχουν γίνει θηρία που κατασπαράζουν ο ένας τον άλλο.

  • Η ψυχολογική χειραγώγηση είναι η άσκηση αθέμιτης επιρροής μέσα από την ψυχική διαστρέβλωση και τη συναισθηματική εκμετάλλευση με σκοπό την απόκτηση εξουσίας, οφελών ή προνομίων εις βάρος του θύματος.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ