Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει δύο θέσεις εργασίας μέχρι και την Παρασκευή 01/06/2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων για το 2018» με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξη.

 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο.Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Καθήκοντα Θέσης & Αποτίμηση των επιμέρους εργασιών:

1.Εκτίμηση της ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής υγείας των ωφελούμενων και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης.

2. Συνεργασία με τους διερμηνείς και τους λειτουργούς παιδικής προστασίας (Child Protection Officers) για τη στήριξη των ωφελούμενων Ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, με σκοπό:

α) διαχείριση άγχους, β) το χειρισμό συγκρούσεων και απότομων μεταβολών στη συμπεριφορά, γ) την αντιμετώπιση κρίσεων που σχετίζονται με την ψυχική ή ψυχολογική πίεση, δ) την ψυχολογική αποφόρτιση των ωφελούμενων της δομής, ε) τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους και στ) την καλλιέργεια ικανοτήτων και ταλέντων.

3. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων παιδιών.

4. Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα, μέσω ενεργειών και δράσεων τόσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας όσο και για την ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων παιδιών.

5. Παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της κατάστασης της ψυχικής υγείας του παιδιού.

6. Αναφορά στον Συντονιστή του Έργου και στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ξενώνα.

7. Συνεργάζεται με τους άλλους ψυχολόγους του έργου και υποστηρίζει τους εργαζόμενους του έργου όπου χρειάζεται με ομαδική υποστήριξη.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως και την 31 Αυγούστου 2018, με δυνατότητα ανανέωσης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2018 και έως την ολοκλήρωση της δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της Δράσης πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι εργαζόμενοι/ες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη της Μυτιλήνης και κοντινές περιοχέςόπου θα λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του έργου.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψιν του κ. Γιώργου Τατά. 

Τηλέφωνο:22510 45577