Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα. Για την υλοποίηση του έργου του στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για έναν (1) ψυχολόγο για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου.

Αναζήτηση ψυχολόγου για το Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγριάς Βόλου

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ - Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εμπειρία με την ομάδα στόχου τουλάχιστον ενός έτους
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης των ωφελουμένων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού Πραγματοποίηση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουμένων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας και τη συναισθηματική τους ανατροφοδότηση
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός για την ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε συνεργασία με το προσωπικό που εμπλέκεται στις εν λόγω δραστηριότητες
 • Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα, μέσω ενεργειών και δράσεων τόσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος), Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 9:00 έως 14:30

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29/1/2019 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά προσόντων) θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται η θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική όψη του οποίου οι υποψήφιοι θα αναγράφουν ευκρινώς:

 • Την λέξη ΑΙΤΗΣΗ
 • Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου)

Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφόρηση εγγράφως μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.