Ζητείται ψυχολόγος ή σύμβουλος ψυχικής υγείας για να πλαισιώσει την υπάρχουσα ομάδα της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr. Συγκεκριμένα, η θέση αφορά την επιμέλεια, συγγραφή και μετάφραση άρθρων ψυχολογίας, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών που αφορούν την ανάδειξη θεμάτων ψυχολογίας και ψυχικής υγείας και γενικότερα τη διαχείριση του Portal.

Απαραίτητα προσόντα

  • Εξαιρετική ικανότητα στο γραπτό λόγο
  • Πολύ μεγάλη άνεση στη χρήση Social media / Διαδικτύου
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Η θέση εργασίας είναι μερικής απασχόλησης και τα γραφεία μας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

Υπό προυποθέσεις, η εργασία μπορεί να διεκπαιρεώνεται εξ αποστάσεως, ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται να προηγηθεί εκπαίδευση στα γραφεία μας διάρκειας 3-4 εβδομάδων.

Αποστολή βιογραφικών στο info @psychology.gr

Σημείωση: η θέση εργασίας έχει καλυφθεί.