Ο ΟΚΑΝΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη, μεταξύ άλλων ειδικοτήτων, και ψυχολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενων Έργων με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμησης ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων B και C και HIV λοίμωξης» και «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων».

 

Προσλήψεις ψυχολόγων στον Οργανισμό κατά των ναρκωτικών

ΟΚΑΝΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΠΕ Ψυχολόγων: 3 Θέσεις

ΟΚΑΝΑ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕ Ψυχολόγων: 4 Θέσεις

ΟΚΑΝΑ Ηπείρου

ΠΕ Ψυχολόγων: 2 Θέσεις

ΟΚΑΝΑ Κρήτης

ΠΕ Ψυχολόγων: 3 Θέσεις

ΟΚΑΝΑ Ιονίων Νήσων

ΠΕ Ψυχολόγων: 3 Θέσεις

ΟΚΑΝΑ Νοτίου Αιγαίου

ΠΕ Ψυχολόγων: 2 Θέσεις

ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης

ΠΕ Ψυχολόγων: 2 Θέσεις

ΟΚΑΝΑ Πελοπόννησου

ΠΕ Ψυχολόγων: 3 Θέσεις

ΟΚΑΝΑ Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕ Ψυχολόγων: 1 Θέση

ΟΚΑΝΑ Δυτικής Ελλάδας

ΠΕ Ψυχολόγων: 5 Θέση

ΟΚΑΝΑ Αττικής

ΠΕ Ψυχολόγων: 8 Θέσεις

ΟΚΑΝΑ Ανατ. Μακ. Θρακης

ΠΕ Ψυχολόγων: 2 Θέσεις

Υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη ψυχολόγων στον ΟΚΑΝΑ

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 01/12/2020 έως τις 08/12/2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τη διαδικασία, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β΄460), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25.11.2020 (Β’5227), η οποία είναι αναρτημένη συνοδευόμενη με αρχείο οδηγιών στο προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο.

Η είσοδός τους στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω κωδικών taxis.