Η Κάριτας Ελλάς ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Ψυχολόγος» η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς».

Τίτλος Έργου:

(Α) «Ψυχο-κοινωνική Υποστήριξη και Δράσεις ένταξης στην Ελλάδα (P .528 -2020 -001)»

(Β)«Διατομεακή Έκτακτη Παρέμβαση για την υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών και παιδιών στη Λέσβο 2021»

Σύντομη Περιγραφή:

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης μέσα σε δομές και κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στη Λέσβο. Επίσης η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων γυναικών και έφηβων κοριτσιών που διαμένουν στο ΚΥΤ Λέσβου.

Επιλογή και Πρόσληψη:

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη για τη θέση αυτή θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και θα επιλεγεί η υποψήφια, της οποίας τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, υπερτερούν έναντι των άλλων υποψηφίων.

Θέση εργασίας ψυχολόγου στην Κάριτας

Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία (1)

Ειδικότητα: «Ψυχολόγος»

Σύμβαση Εργασίας:

α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου.

β) Ημέρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 8ωρη απασχόληση και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

Φορέας απασχόλησης:

Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο - Μ.Κ.Ο «Κάριτας Ελλάς».

Αντικείμενα εργασιών:

1. Η Ψυχολόγος συνεργάζεται με όλα τα μέλη της ομάδας σε κάθε σημείο όπου υλοποιείται το έργο.

2. Είναι υπεύθυνη για την ψυχολογική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών προστασίας στους εξυπηρετούμενους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος. Οργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις που υλοποιούνται εντός των δομών που δραστηριοποιείται ο φορέας και συνεργάζεται στενά σε καθημερινή βάση με το προσωπικό και όλους τους εξυπηρετούμενους.

3. Οργανώνει ομαδικές συναντήσεις ψυχολογικής υποστήριξης εντός των κέντρων γυναικών που λειτουργούν από τον φορέα. Αναγνωρίζει και παρεμβαίνει σε περιπτώσεις κρίσεων, ενεργώντας για την ομαλή αποκατάσταση είτε σε συνεργασία με την ομάδα της Κάριτας Ελλάς είτε με άλλους φορείς και οργανώσεις.

4. Συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις που υλοποιούν προγράμματα με γυναίκες, για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων και την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης.

5. Καταγραφή και τήρηση αρχείων υποθέσεων, καθώς και οι τακτικές αναφορές προόδου, οι οποίες συντάσσονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

6. Η Ψυχολόγος συνεργάζεται στενά με τον Τοπικό Συντονιστή, την ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται στη Λέσβο.

Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή. Η υπογραφή σύμβασης εξαρτάται από την, σε τελικό στάδιο, έγκριση χρηματοδότησης του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία ψυχολόγου

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • Τρία έως πέντε (3-5) έτη εργασιακής εμπειρίας.
 • Εμπειρία σε εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες, θα προτιμηθεί.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση.
 • Ωριμότητα ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα ευαίσθητες καταστάσεις και ικανότητα επαγγελματικής διαχείρισης συναισθημάτων.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική  γλώσσα.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.

Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης Ψ 05/2021 «Ψυχολόγος»

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 13 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενες που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση αυτή, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Η υποψήφια που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τα αρμόδια Όργανα της Κάριτας Ελλάς.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λίγα λόγια για την Κάριτας Ελλάς

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Καποδιστρίου 52 – Πλ. Βάθη, είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της
Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.

Η Κάριτας Ελλάς δεσμεύεται

1. να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό και Eυρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

2. να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική πρόληψης και προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση

3. για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Ελλάς για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.