Το MDA Ελλάς είναι ένα φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις που ιδρύθηκε στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2000, με σκοπό να βοηθήσει ολιστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με Νευρομυϊκές Παθήσεις.

Στο πλαίσιο παροχής Υπηρεσιών Ψυχολογικής Υποστήριξης προς τα Μελη του στην Αθήνα, Το MDA Ελλάς ζητά συνεργασία με Ψυχολόγο που να προσφέρει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση Η/Υ
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια και ευθυκρισία

Θα συνεκτιμηθούν:

  • Εργασιακή ή εθελοντική εμπειρία στην εργασία με άτομα με αναπηρία
  • Κατοχή διπλώματος οδήγησης

Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: info @mdahellas.gr
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως 30 Σεπτεμβρίου 2023.