Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Child Protection Interventions on Lesvos, Chios, Samos, Kos and Leros», το οποίο χρηματοδοτείται από το UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), που υλοποιεί στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά:

Ένα (1) συνεργάτη/μία συνεργάτιδα για τη θέση του Ψυχολόγου στο νησί της Κω με κωδικό θέσης Ψ_ΚΩΣ

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις υποστήριξης που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ή διαχείριση περιστατικών SGBV
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)
 • Άδεια Οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση Γαλλικών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Στις υπηρεσίες του Ψυχολόγου περιλαμβάνονται:

 • Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
 • Διαχείριση υποθέσεων και παρέμβαση
 • Λήψη παραπομπών για ψυχολογική υποστήριξη από τους υπεύθυνους διαχείρισης περιστατικών ή άλλες υπηρεσίες
 • Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών ψυχολογικών εκτιμήσεων περιπτώσεων
 • Σχεδιασμός πλάνων ψυχολογικής υποστήριξης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του περιστατικού
 • Διενέργεια ατομικών ή/και ομαδικών συνεδρίων
 • Παραπομπές για ψυχιατρική εκτίμηση
 • Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Συμμετοχή σε δράσεις Outreach

 Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως 08/11/2023 προς: hr @praksis.gr

Σημαντικό: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.