Το Εργαστήρι Παιχνιδιού και Βιωματικής Εκπαίδευσης "Εμψύχωσις" συμπληρώνοντας 16 συναρπαστικά χρόνια κοντά σας, συνεχίζει να διατηρεί αυτά που αξίζουν να συνεχιστούν. 

Μεγαλώνοντας και ωριμάζοντας σ' αυτή τη μακρόχρονη πορεία, ουσιαστικός στόχος του Εργαστηρίου είναι να προσφέρει χαρά στους ανθρώπους, μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού.

Χρησιμοποιώντας τη Συνθετική Παιγνιόδραση ως βασικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναγνωρίζοντας τη δύναμη που έχει η τέχνη να αλλάξει δυναμικά τη ζωή μας, μπορεί να εφεύρει μαζί σας τη μυστική συνταγή για μια καλύτερη ζωή,να ήταν παιχνίδι.

Ενδεικτικές εκπαιδευτικές δράσεις του φορέα

1. Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Διάρκεια προγράμματος: 240 ώρες, 1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια δύο ετών

2. Συμβουλευτική & Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Διάρκεια προγράμματος: 740 - 1.150 ώρες, 1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια τριών ετών

Πιστοποίηση: Τα προγράμματα πιστοποιούνται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης NOCN (National Open College Network).

3. Ομάδα εποπτείας (Εμψύχωσης εμψυχωτών)

Διάρκεια ομάδας: 2 ώρες / μήνα, Ημέρες / ώρες ομάδας: Τρίτη 18.00-20.00, Κόστος: 120,00 €*

Απευθύνεται σε: συμβούλους ψυχικής υγείας & θεραπευτές, εμψυχωτές, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, άτομα με ευθύνη διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και όλους όσους εργάζονται με ομάδες

Αφορά όλους όσοι ασχολούνται με ομάδες όλων των ηλικιών, στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Βασικός σκοπός της είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο υποστήριξης σε θέματα που συναντά το κάθε μέλος στην επαγγελματική του καθημερινότητα.

Η συμμετοχή στην ομάδα βοηθά το κάθε μέλος να αναπτύξει την ενσυναίσθηση, να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του και να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη στο ρόλο του ως συμβούλου - εμψυχωτή. Να κατανοήσει τις δυναμικές της ομάδας και να βρει τρόπους διαχείρισης και ανατροφοδότησης.

Η διαδικασία αυτή ενθαρρύνει τον πειραματισμό ενώ συμβάλλει αποφασιστικά στην υιοθέτηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων και τελικά στη βελτίωση της προσωπικής & επαγγελματικής ζωής του συμβούλου – εμψυχωτή.

Η ομάδα εποπτείας ενώ δεν προσφέρει αμιγώς προσωπική θεραπεία, έχει πολλαπλά θεραπευτικά οφέλη για τους συμμετέχοντες και συμβάλλει καθοριστικά στην προσωπική ανάπτυξη & την αυτογνωσία των μελών.

Η εποπτεία παρέχεται επίσης σε ατομικές συνεδρίες ή συνεδρίες τηλεδιάσκεψης (μέσω Skype).

* Δεν συμπεριλαμβάνεται φπα 24% 

4. Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης

Διάρκεια ομάδας: 4 ώρες / μήνα, Ημέρες / ώρες ομάδας: Κάθε δεύτερη Παρασκευή 18.00-20.00, Κόστος: 90,00 €*

Απευθύνεται σε: όλους όσους θέλουν να διερευνήσουν τη σχέση με τον εαυτό τους & τους άλλους, να εκφράσουν συναισθήματα, να δεχθούν ανατροφοδότηση, να αποκαλύψουν & να αποκαλυφθούν.

Βασικός σκοπός της ομάδας είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο στήριξης σε θέματα που συναντά το κάθε μέλος στην καθημερινότητά του, με σεβασμό στον προσωπικό ρυθμό του κάθε συμμετέχοντα.

Η βιωματική εμπειρία βοηθά το κάθε μέλος να μάθει να εκφράζεται ελεύθερα, να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του & να συμφιλιώνεται με τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς του. Να αναγνωρίζει, να εκφράζει & να εξερευνά αντιθετικά συναισθήματα, να μάθει να σχετίζεται, να παρατηρεί, να ακούει, να επικοινωνεί ουσιαστικά.

Η διαδικασία αυτή ενθαρρύνει την προσωπική εξέλιξη και τη διάθεση για αλλαγή και μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην υιοθέτηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων και τελικά στη βελτίωση της ζωής των μελών.

* Δεν συμπεριλαμβάνεται φπα 24%

5. Ατομικές συνεδρίες

Στις ατομικές συνεδρίες πιστεύουμε βαθειά σε ένα εξατομικευμένο πλαίσιο, αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο σαν μια μοναδική προσωπικότητα. Εργαζόμαστε ολιστικά, χρησιμοποιώντας συνθετικές μεθόδους & τεχνικές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά.

Εστιάζουμε πρωτίστως στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή και ειλικρίνεια.

Μ΄αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα ασφαλές πλαίσιο στήριξης, μέσα στο οποίο θεραπευτής & θεραπευόμενος γίνονται συνταξιδιώτες σ' ένα ταξίδι ανακάλυψης. Ένα ταξίδι που στοχεύει να ωθήσει τον θεραπευόμενο, σε βάθος χρόνου, να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη του εαυτού του.

* Παρέχονται επίσης συνεδρίες μέσω Skype, σε όσους βρίσκονται εκτός Αττικής / Ελλάδας, καθώς και σε όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν για λόγους υγείας.

  • Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση [μικρής διάρκειας] (δύο κύκλοι)

Διάρκεια α' κύκλου: 16 ώρες - κόστος: 120 €*

Διάρκεια β' κύκλου: 16 ώρες - κόστος: 180 €*

  • Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση [εντατικό] (δύο κύκλοι)

Διάρκεια α' κύκλου: 14 ώρες - κόστος: 120 €* Αθήνα - 140€* Θεσ/κη - Λευκωσία

Διάρκεια β' κύκλου: 16 ώρες - κόστος: 180 €* Αθήνα - 200€* Θεσ/κη - Λευκωσία

* Δεν συμπεριλαμβάνεται φπα 24%

Δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής.

Πιστοποίηση: Ολοκληρώστε τους δύο κύκλους [Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση] 32 ωρών και αποκτήστε τη δυνατότητα πιστοποίησης από τον Βρετανικό φορέα πιστοποίησης NOCN (National Open College Network)

6. Μουσικοκινητική αγωγή

α. Μικρής διάρκειας:  24 ώρες - κόστος 200,00 €*

β. Εντατικό: 10 ώρες: 100,00 €*

γ. Ημερίδα: 6 ώρες: 50,00 €*

Πιστοποίηση: Ολοκληρώστε το σεμινάριο Μουσικοκινητικής διάρκειας 24 ωρών και αποκτήστε τη δυνατότητα πιστοποίησης από τον Βρετανικό φορέα πιστοποίησης NOCN (National Open Colege Network).

* Δεν συμπεριλαμβάνεται φπα 24%